Verzekeringsgeneeskunde

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
verzekeringsartsen en cvs
It's all in your head
Dumb

 

Verzekeringsartsen:

Verzekeringsspecialisten sluiten deal: ME/CVS is  Psychisch!

Verzekeringsartsen (Sinds kort verzekeringsspecialisten) Dr. R B ( ex Fortis, nu AG) en Dr.K P( verdedigingsarts patiŽnt) maken een deal  : ME/CVS staat volgens hen niet in de Obsi schaal en komt niet in aanmerking voor vergoeding in polis gewaarborgd inkomen, omdat ME/CVS psychisch is en psychische aandoeningen niet in aanmerking komen voor vergoeding, tenzij zij het gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen! Op de vraag op welke wetenschappelijke "evidence based" studie (studie fase 4- uitgetest op minimum 1000 patiŽnten) ze zich baseren om hun bewering te staven komt geen antwoord . Later blijkt dat de partner van Dr.P,  Dr. L V G , expertises uitvoert voor het Riziv , als collega van Dr.B. In dergelijke flagrante gevallen is van deontologie, ethiek zeker geen sprake meer maar kan men spreken  van belangenvermenging en  collusie en worden de rechten van de de patiŽnt  met de voeten getreden. Zou dit geen inbreuk zijn  op mensenrechten en discriminatie van zieke mensen die geen eerlijk proces meer krijgen.

Men zou in beroep kunnen gaan tegen deze beslissing ,maar wie de " actualiteit " een beetje volgt weet dat de laatste procedure van Fortis( nu AG) 12 miljard oude Belgische frank gekost heeft, dat er duizenden gedupeerden waren ,dat er een regering over gestruikeld is , dat de hoogste gerechtsorganen in diskrediet werden gebracht en dat de belastingbetaler nu opdraait voor de gevolgen ervan. Dus op beÔnvloeding en op een gedupeerde min of meer komt het zeker niet meer aan.

Dr.P is nu gepromoveerd

Wereldgezondheidsorganisatie erkende CVS.  BelgiŽ en Nederland zijn lid van de WHO en zijn dus - zolang de regeringen het lidmaatschap van de WHO niet opzeggen - aan deze classificatie gebonden. http://tinyurl.com/yfanzb2 .  De WHO erkent  CVS/ME nog steeds als neurologische ziekte .

Deontologie en medische ethiek : een fabeltje voor kinderen !

 Zouden ze de bonus nu moeten delen of zouden ze er elk ťťn krijgen?

         Van wie kwam de nota aan de verzekeringsartsen om hen opdracht te geven dat CVS als psychisch diende beschouwd te worden ??? Wetenschap is dit zeker niet!

         Wie bezit er zoveel macht om verzekeringsartsen onder druk te zetten ??? Worden ze niet meer herbenoemd? als ze de richtlijnen niet meer volgen?

         Wat zet het RIZIV ertoe aan verzekeringsartsen die de neurologische strekking verdedigen te wraken ???

         Wie zet er druk op de artsen die CVS blijven beschouwen als biomedisch ?

        http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-414.html   ( wij zullen je voorschrijfgedrag controleren, wij zullen je praktijk

        eens goed controleren,uw inkomsten aan een onderzoek onderwerpen enz...)

         Waarom durven deze personen zich niet kenbaar maken en een eerlijk debat aangaan.

In al het gewauwel treedt nooit ťťn persoon naar voor  en blijft alles zo vaag als maar mogelijk, maar toch worden door deze organen steeds dezelfde stellingen naar voor gebracht, maar nooit bewezen en dit totaal in tegenstrijd met de wereldwijde wetenschappelijke bevindingen.

http://www.meab.be/Documenten/Kritiek%20MEAB%20vzw%20op%20rapport%20HGR%20en%20KCE%20ivm%20referentiecentra.pdf

 

Zou men durven stellen dat het geloof zonder werken dood is? Het is trouwens heel eenvoudig een adviescommissie op te richten die adviseert zoals je wil geadviseerd worden. Het is trouwens ook heel eenvoudig in een commissie personen die tegen zijn te liquideren, en dan een stemming uit te lokken.  Is het trouwens niet zo dat een job omschrijving perfect kan opgemaakt worden op het patroon van de persoon die in feite reeds aanvaard is.

Blijft Min Onckelinx de internationale verdragen aan haar laars lappen  door het niet erkennen van de classificaties van ziekten opgesteld door de WHO en blijft ze zo de verzekeringsmaatschappijen steunen?

Heeft de laatste regeringsvorming trouwens niet aangetoond dat wie niet in het gareel wil lopen geliquideerd wordt  ? Dat er daardoor heel wat ervaring verloren gaat en vervangen wordt door jonge onervaren mensen, die wel weer zullen willen luisteren en de bevelen uitvoeren.

 

Verzekeringsartsen zouden er best hun geschiedenis boekjes eens op nalezen, en beseffen dat na een oorlog steeds met collaboratie wordt afgerekend.

 

21 juli boodschap van de koning van toepassing voor alle instellingen ?

Het komt me voor dat de ethiek een eerste gebied is waar we actie moeten voeren. De crisis is grotendeels toe te schrijven aan het gebrek aan ethiek. Druk van de markten, werd verder nog versterkt door aanvullende beloningssystemen voor beleidsmensen: de bonussen. !!! Zij waren gebonden aan het halen van die doelstellingen. Die collectieve en individuele gedragen, samen met onvoldoende controle over de tussenpersonen, hebben een wereldwijde crisis veroorzaakt . De ethiek moet natuurlijk gepaard gaan met de op puntstelling van regels en normen die bij de controle over tussenpersonen en financiŽle producten geŽerbiedigd dienen te worden. Die controles moeten niet alleen versterkt maar ook internationaal worden.

 

Verzekeringsartsen en verzekeringsgeneeskunde bij de behandeling van CVS

 Een tip van de sluier opgelicht

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351

Chronic Fatigue Syndrome: la bÍte noire of the Belgian Health Care System.

http://tinyurl.com/5zb4zb Open brief aan Minister Onckelinckx
http://www.hetalternatief.org/
Maes%20Open%20Brief%20Onkelinx%202.pdf
Antwoord op open brief aan minister Onckelinckx
http://www.ediver.be/ediver/latest%20news/onkelinx-Binder.pdf

Het is nu duidelijk ook uit het rapport door de KCE (Chronisch Vermoeidheidssyndroom - CVS-: diagnose, behandeling en zorgorganisatie) dat de CVS Centra hebben gefaald in hun primaire missies. Het bleek zelfs onmogelijk om vanuit de ervaring van de CVS- referentiecentra gefundeerde wetenschappelijke richtlijnen op te stellen voor de diagnose en behandeling van CVS. 

In de verslagen die nu voorliggen van uw Hoge Gezondheidsraad (nr 8338) en het KCE wordt niet vermeld dat de wetenschappelijk productie van de CVS centra die U financieel steunt verwaarloosbaar is: niet alleen werd geen enkel ďlandmark paperĒ gepubliceerd door deze CVS centra, zelfs het aantal gepubliceerde artikelen is bijzonder laag.

Niettegenstaande de royale financiering van deze Centra, zijn de klinische behandelresultaten van de CVS centra zo goed als onbestaande en is er ook geen wetenschappelijke output.

www.vbs-gbs.org/dgs/gs2008/gs0806/gs0806.pdf De bijzondere beroepstitel in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

 

 

http://sacfs.asn.au/download/guidelines_psychiatrists.pdf 3. ME/CFS Is NOT a Psychiatric Disorder
http://www.me-cvs-stichting.nl/386

Waar hij zo graag eens vanaf zou willen, zegt Bleijenberg met een zucht, is dat hardnekkige idee dat lichamelijke klachten waarvoor geen organische oorzaak gevonden kan worden, dus wel psychisch zullen zijn. "Alsof je daar een onderscheid tussen kunt maken. Psychologische factoren, gedragsfactoren spelen altŪjd een rol. Bij elke ziekte, klacht of aandoening - lichamelijk verklaard of niet. Bij diabetes of hoge bloeddruk is er ook een zeer nauw samenspel tussen ziekte en gedrag.''

 

Misverstanden zoals 'Het chronische-vermoeidheidssyndroom is een psychische aandoening'. Dat is onzin. Psychisch bestaat niet. Dat is een verouderde tweedeling, een constructie die zo is ontstaan in onze cultuur, terwijl elke goede dokter iets van psychologie moet weten. En elke psycholoog die in een ziekenhuis werkt, moet iets van de somatische kant van gezondheid weten, anders is het geen goede psycholoog. De mens is een psychobiologische eenheid.''

 

 

CVS en Obsi schaal- Brief aan min. V

 

Medische expertise - Structuren

 

Opvallend in deze structuren is dat een paar dezelfde namen optreden in de verschillende organen. Zij zijn vertegenwoordigd in de beteugeling( orde van geneesheren),geven de opleiding aan de verzekeringsartsen,benoemen de verzekeringsartsen ,oefenen zelf het beroep uit, maken deel uit van de wetenschappelijke vereniging die de minister en commissies adviseert,zitten in de voornaamste organen van de ziekenfondsen,staan zelf aan het hoofd van hun beroepsvereniging,zijn vertegenwoordigd in de organen van Assuralia (beroepsvereniging verzekeringsmaatschappijen),geven opleiding aan de rechterlijke macht en zijn geÔnfiltreerd in de ombudsman verzekeringen.

 

Spreekt men hier nog van deontologie, ethiek, of spreekt men hier van belangenvermenging , collusie en worden de rechten van de burger en de patiŽnt  met de voeten getreden. Spreekt men hier van inbreuk op de mensenrechten of van discriminatie van zieke mensen die geen eerlijk proces meer krijgen.

Wie moet er hier de les gespeld worden ? De Congoleesjes of de Belgjes ?

Verzekeringsartsen R.B ( lesgeefster bij INSERT , opleidingscentrum van Assuralia) en K.P weten het beter dan het Riziv. Volgens hen is cvs psychisch omdat het cvs vermeld staat bij neuropsychiatrie - psychische ziekten. Volgens het Riziv is de classificatie van cvs verkeerd en zou dit sedert 2004 rechtgezet worden bij de elektronische aanpassing van de icd 10 code . In mei 2009 herhaalt minister Onkelinx nogmaals dat dit zal gebeuren maar dat dit veel werk vraagt. In de ICD 10 code staat dat CVS een neurologische ziekte is. Het minste dat men kan zeggen is dat men heeeel traag werkt als na 5 jaar nog niets gewijzigd is. Hoe heet dat spreekwoord? : "Veel beloven en weinig geven,doet de zotten in vreugde leven "

Het Riziv spreekt zich NIET uit of cvs psychisch of biologisch is aangezien volgens hen de wetenschap te weinig weet over de aard van de ziekte. Waarschijnlijk is dit een drogreden en spelen er heel wat andere motieven. De wetenschap staat inderdaad verder dan een paar ontkenningen die ze nooit bewijzen. ( http://mecvswetenschap.wordpress.com/overzicht/ )

Bij raadpleging van de DSM [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; classificatie voor psychische stoornissen] vindt men ook geen cfs terug.

 

    Waarom blijft men dan zeggen dat cvs psychisch is?

 

De wetenschap zegt trouwens ook dat cvs niet psychisch is. (  http://mecvswetenschap.wordpress.com/category/behandeling ) zie  april 18, 2009  M.E.(cvs) Ė Richtlijnen voor Psychiaters

Dus zijn het de verzekeringsartsen  die een eigen mening formuleren,totaal onwetenschappelijk en natuurlijk in het voordeel van hun opdrachtgevers,in casu de verzekeringsmaatschappijen, die weigeren een vergoeding uit te keren bij psychische aandoeningen. Nochtans is het aan de verzekeringsmaatschappijen te bewijzen dat cvs psychisch is. Alhoewel we het allemaal niet meer begrijpen , want volgens de referentiecentra en confraters in andere  landen moeten psychiatrische aandoeningen uitgesloten worden om de diagnose ME/CVS te krijgen.

Heeft het nog zin zich te laten verzekeren,als verzekeringsartsen zich toch laten manipuleren door hun opdrachtgevers!

Volgens een gekend assisenpleiter is het hebben van een verkeerde mening geen strafbaar feit.

Volgens de polis zijn de artsen ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten.

Volgens de huidige wetgeving moeten artsen  geen eed afleggen,want het zou hen in moeilijkheden kunnen brengen

Dus de cirkel is rond.

Is het dan een strafbaar feit als men stelt dat deze artsen er geen eigen mening meer mogen op na houden? en richtlijnen moeten opvolgen , en zich daarom nog steeds baseren op een studie van ene Wesseley, studie die trouwens door het Engels parlement als corrupt werd veroordeeld.

Op 27/02/2009 verklaart minister van Volksgezondheid Onkelinx nogmaals

In elk geval heeft de ziektegroep waarin CVS-patiŽnten die bij de bedoelde statistieken worden ingedeeld geen gevolgen voor het standpunt dat mijn beleidscel en het RIZIV innemen over CVS of voor de mogelijkheid om als CVS-patiŽnt in aanmerking te komen voor een uitkering omwille van arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt trouwens uit het feit dat CVS-patiŽnten voorkomen in deze statistieken van patiŽnten die een invaliditeitsuitkering ontvangen. Volgens de desbetreffende reglementering wordt de arbeidsgeschiktheid niet geŽvalueerd op basis van de ziekte waaraan iemand leidt, maar op basis van het functioneel vermogen van de patiŽnt.

Volgens het Riziv is de Obsi schaal een baremale schaal en schatting  met als enig doel  een eenvormigheid in de schattingsmethode te bekomen, zodat voor eenzelfde letsel steeds dezelfde invaliditeit weerhouden wordt. De bestaande barema's beperken zich dus tot het schatten van een fysische ongeschiktheid. Zij hebben niets te maken met de schatting van een werkongeschiktheid of de bepaling of definitie van een ziekte

Dit wetende: welke besluiten kan men dan nog trekken bij volgende gegevens ? ;

Indiening dossier bij Fortis : augustus 1998

 

Op 26/03/2002 verklaart Dr P:

Het onderzoek van cvs is nog steeds in evolutie. Ik heb een ernstige studie gemaakt van deze aandoening om u op degelijke wijze te kunnen verdedigen. De meningen over deze aandoening zijn nog steeds zeer verdeeld alhoewel de kans op succesvolle verdediging gestegen is.

Op 04/01/2003 verklaart Dr P:

Tot mijn genoegen stel ik vast dat collega B CVS al erkent als ziektebeeld. Zij benadrukt dat de opdracht erin bestaat " lichamelijke invaliditeit" vast te stellen, niet de arbeidsongeschiktheid.

 

Op 18/06/2008 ontvang ik de besluiten van beide verzekeringsartsen

 

Vanaf 23 november 2001 tot 17/06/2003 weerhouden we een zeer ernstig obstructief slaapapneu syndroom met een apneu-hypnoe index van 51 en obesitas met BMI  35kgm2

Na dit onderzoek gebruikt deze man een hogedrukmasker om te slapen

Het controle onderzoek op 21.09.2005 toont ene normale slaap onder nCPAP

 

Tijdelijke invaliditeit wordt toegekend van 50%

Vanaf 23 november 2001 tot 21/09/2005

Vanaf 22.09.2005 tot op heden:25%

 

Over cvs geen woord. En slaapproblemen zijn typisch voor cvs! Evenals gewichtsschommelingen door zuurstofgebrek!

 

Alles wat medisch wetenschappelijk vastgesteld is (protocol referentiecentrum, protocol universitaire centra, protocols cvs artsen) wordt van tafel geveegd als niet bewezen en niet relevant en wordt dan ook niet meer weerhouden in het protocol van beide verzekeringsartsen.

 

Nochtans staat in het protocol van een behandelend arts: patiŽnt heeft een academisch uitgewerkt dossier rond het chronisch vermoeidheidssyndroom.

 

Na opmerkingen hierover ontvang ik op 18/07/2008 een nieuw protocol licht aangepast :

 

Invaliditeit vanaf de consolidatiedatum volgens de OBSI

 

Punt 1 obesitas: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI

Punt2: obstructief slaap apneu: deze aandoening wordt niet vermeld in de Obsi

Punt3: CVS: deze aandoening wordt niet vermeld in de Obsi.

 

Nochtans:

Het cvs staat vermeld in de Obsi - schaal onder :

 

Achtste deel neuropsychiatrie

Nr. 57 Chronisch vermoeidheidssyndroom

 

Art 646 :

Toestanden van asthenie, gekenmerkt door psychische en fysische uitputting.

 

De deskundige moet rekening houden met:

∑    de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot intellectuele  activiteit en de vitaliteit

∑    de tekens van  neurovegetatieve ontreddering en de algemene toestand beoordeeld in functie van de leeftijd :

%

a) subjectieve somatische stoornissen zonder objectiveerbaar substraat , .... o tot 10

 

b ) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie met

     matige weerslag op het sociaal leven. . . ,                                              .... 10 tot 25

 

c)  objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie, welke

     nagenoeg volledig het sociaal leven onmogelijk maken                          .... 25 tot 60

 

asthenie : algemene lichaamszwakte,krachteloosheid van de spieren

     

Volgens de criteria in de opdracht kunnen we dus geen percentage invaliditeit toekennen vanaf de consolidatiedatum.

 

Dr.R. B                                                Dr.K.P

 

Polis :

Met ingang van de consolidatie wordt de medische beslissing genomen op basis van de OBSI (Polis  H1 Begripsbepalingen) De polis verzekert de invaliditeit en niet de ziekte. Volgens de voorwaarden van de polis moet de ziekte wel opgenomen zijn in de OBSI schaal .

 

En ja sedert die datum antwoorden beide artsen niet meer op de naar hen gestuurde brieven.

 

Daarom dit bericht op het Internet bedoeld als ernstige waarschuwing voor alle mensen die iets met verzekeringen  en hun artsen te maken hebben. En ook een waarschuwing aan mensen die pleiten voor het privatiseren van de gezondheidszorg

 

En ja , is er geen reden om zich opgelicht te voelen ? Laat ons veronderstellen dat cvs nu psychisch zou kunnen zijn. Waarom  probeert men sedert 2002 alles om te bewijzen dat er geen sprake is van cvs. Talloze nutteloze medische onderzoeken , nutteloze bezoeken aan de verzekeringsartsen, ( ereloon persoonlijk betaald op 11 jaar Ī 3000 euro) . Misschien had men in 2002 reeds kunnen zeggen dat cvs psychisch is en niet in aanmerking kwam voor vergoeding, dan was er toch veel uitgespaard geweest, maar hadden beide artsen waarschijnlijk minder verdiend. Zou men dan ook in analogie met huisjesmelkers ook kunnen spreken over patiŽntenmelkers?

Om al dit gepest en kruiperijen te overleven moet men als cvs patiŽnt een ijzeren wil hebben,want er zouden er veel zijn die van veel minder psychisch gestoord zouden raken.

Een gedetailleerd verslag vindt u in onderstaande   pp presentatie.

Verzekeringsartsen: Experten of verdedigers opdrachtgevers?

 

Is de verzekeringsarts van Fortis  misschien zeker van haar gelijk, Fortis is dit allerminst ,vermits ze in Nederland aan professor Bleyenberg, gevraagd hebben om tegen 2010 te bewijzen dat ME/CVS psychisch is en cognitieve gedragstherapie helpt !

 

Nieuw onderzoek Bleijenberg naar particulier verzekerden met CVS

En de deadline is behaald

 

Men kan zich ook afvragen waarom de echte specialisten zich terugtrekken uit de debatten gezien het Min besluit van 22/01/2007.

Erkenningscommissie verzekeringsgeneeskunde

 

Zoals aangegeven in art 6 van het  MB van 22/01/2007  kan het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bekwaam geleverd worden door o.a. persoonlijke publicaties,een verklaring van erkende specialisten met wie hij geregeld  heeft samengewerkt, zijn deelname aan nationale en internationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen m.b.t. de verzekeringsgeneeskunde

De betrokken personen worden dus verzocht om nu reeds alle documenten waaruit blijkt dat ze deelnemen aan nationale en internationale congressen en aan wetenschappelijke vergaderingen, alsook kopies van hun persoonlijke publicaties te sturen. De administratie zal hun aanvraag voorleggen zodra de bevoegde Erkenningscommissie officieel  is samengesteld.

 

Men kan zich de vraag stellen of deze specialisten van de medische expertise de vereiste expertise vermeld in het MB van22/01/2007 bezitten?

Want al deze dokters blijken bekwaam te zijn  in om het even welke specialisatie .(Althans dat besluiten ze zelf op basis van de verkeerde interpretatie van het KB 78)

Dus waarom zou men de specialisaties aan de universiteiten niet afschaffen en enkel nog verzekeringsgeneeskunde behouden?

 

Men kan zich de vraag stellen waar ze de expertise gehaald hebben om te verklaren dat cvs psychisch is.

Moeten ze daarom gesteund worden door het KCE rapport dat vol medische onwaarheden staat en afgeleverd wordt door een commissie waarvan een meerderheid bindingen heeft met de verzekeringswereld !

 

Misschien moeten we wel een detective in schakelen om de opdrachtgever te vinden die aan de verzekeringsartsen de opdracht gegeven heeft cvs als psychisch te beschouwen, waardoor de echte experten die over de nodige kennis beschikken tijdelijk afgehaakt hebben.

 

Wachten ze misschien op betere tijden. Want het wordt echt problematisch wanneer twee verzekeringsexperten aan hetzelfde touw trekken en bij meerderheid van stemmen de echte specialist het deksel op de neus krijgt. En probeer dan maar in BelgiŽ juridisch je gelijk te halen.

Jawel de advocaten van de verzekeringsmaatschappijen zijn niet zo dom en je laat die visie dan nog best verkondigen door artsen die enkel kunnen terechtgewezen worden door hun eigen orde die geen enkele verklaring moeten afleggen en alles binnenskamers met de mantel der liefde kan bedekken.

 

 http://blog.seniorennet.be/jules/
archief.php?ID=173191
Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ziektes

www.werkgroep1970.nl/pdf/Naboek.pdf

Verzekeringsartsen en hun werking
http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
index.htm
Verzekeringsgeneeskunde: een volwaardig specialisme. De WVV heeft samen met ASMA en de beroepsvereniging van private verzekeringsartsen geijverd voor de erkenning van de verzekeringsgeneeskunde als volwaardig medisch specialisme
http://blog.seniorennet.be/jules/
archief.php?ID=200629
Verzekeringsartsen manipuleren het begrip objectiviteit
http://www.stichtinghouvast.nl/forum/viewtopic.php?p=211 Klinische blik verzekeringsartsen onbetrouwbaar