Politiek

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

Politiek :

 

 

 

http://tinyurl.com/yzyfzfw

Vraag van mevrouw Maya DetiŤge aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS)"

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=4&NR=3131&LANG=nl

In antwoord op uw vraag kan ik meedelen dat het verzekeringscomitť van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft beslist om de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom tijdelijk te verlengen. Het betreft echter geenszins een vrijblijvende verlenging. De financieringsreglementering van de centra is namelijk sinds 1 januari 2009 grondig aangepast. Aan de verlenging van de financiering zijn verschillende voorwaarden gekoppeld die ik hier zal toelichten.

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=
4&NR=834&VOLGNR=1&LANG=nl

Voorstel Senator A van Nieuwekerken

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/advancedZoek.action?searchString=cvs

Vragen en antwoorden in het parlement (druk cvs in zoek)

http://www.maggiedeblock.be/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/antw-min-cvs.pdf

Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice eerste minister en minister van Sociale Zaken

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12430&LANG=nl

ZITTING 2007-2008 26 JUNI 2008 Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME) (Ingediend door de heer Andr Van Nieuwkerke)

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl

Senaat en cvs

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/advancedZoek.action?searchString=cvs

Vragen en antwoorden in het parlement (druk cvs in zoek)

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl

Senaat en cvs

http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=S&POS=1&PUID=
67110019&TID=67111403&LANG=nl

Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME) (Ingediend door de heer Andrť Van Nieuwkerke)

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1327

Margriet Hermans : Hoe lang  moeten CVS/ME patiŽnten nog in de kou blijven

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1319

Werelddag ME-Fibromyalgie - Initiatieven (Vlaams Parlement)Vraag van Greet Van Linter aan Frank Vandenbroucke en het antwoord van de minister

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g226-1.pdf

Verslag van de Hoorzitting en Verzoekschrift over de behandeling van CVS-patiŽnten

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g450-1.pdf

Voorstel Van Resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom

http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ACTIE=Z&ID=571900&LEG=0&LANG=nl

Register betreffende "ziekte van het zenuwstelsel" (Alles van 1995 tot nu)

http://www.annemie.info/Documenten/OZ_SZ_9_11_1999.pdf

Samengevoegde interpellatie en mondelinge vragen van: de heer Luc Goutry ,mevrouw Annemie Van de Casteele ,de heer Jan Peeters over CVS problematieknl  over de progressieve werkhervatting, toegespitst op de federale ambtenaren, en de houding van de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD)

http://www.me-cvs.nl/files/hoorzitting.doc

Pleidooi voor een faire behandeling van ME/CVS-patiŽnten : Document overhandigd aan de leden van de commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=40

Pleidooi voor een faire behandeling  van ME/CVS-patiŽnten

http://cvscontactgroep.tripod.com/id20.html

Parlementaire vragen

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=41

Pleidooi voor een faire behandeling  van  ME/CVS-patiŽnten

http://www.dekamer.be/kvvcr/
showpage.cfm?section=|search&language=
nl&cfm=/site/wwwcfm/search/search.cfm?db=FLWB

Databank : De Kamer

http://users.pandora.be/andre.moreau/pagina187.html

Chronisch vermoeidheidssyndroom   -   Beleid

28/11/2003

http://users.cdenv.be/lgoutry/Parlementaire_
Vragen/Erkenning_centra_CVS.htm
  

Vraag van de heer Luc Goutryaan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over "de erkenning van de referentiecentra Chronisch Vermoeidheidssyndroom" (nr. 6972)

http://www.medinet.be/shownews.asp?ID=292  

Speech CVS Dag 12 Mei 200 Marc van Impe 5/16/2001

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=51&dossierID=51-B025-13-0103-2003200410647

Wachtlijsten bij de CVS-referentiecentra. Annelies Storms

http://www.vandenbroucke.com/bijlage%
20020425%20cvs-brief.htm
   

Brief van minister Vandenbroucke
over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

http://www.steungroep.nl/archief/
populair/vdb20020425.txt

Vandenbroucke schrijft brief over CVS

http://www.annemie.info/Documenten/OZ_SZ_9_11_1999.pdf

Samengevoegde interpellatie en mondelinge vragen van: de heer Luc Goutry de minister van Sociale Zaken over cvs (nr. 109) - mevrouw Annemie Van de Casteele  • - de heer Jan Peeters (nr. 373)

http://www.annemie.info/Documenten/OZ_SZ_12_6_2002.pdf

Vraag A Vandecasteele

   

 

 

Artikelen:

 

Brief van minister Vandenbroucke over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Parlementaire vraag de heer Vandenhove d.d. 18 juni 2004

Debatten fibro en cvs Donderdag 9 juni 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Ervaringen met geneesheer-adviseurs Vragen Gouty,Vandecasteele,Peeters

De evaluatie van de referentiecentra voor patiŽnten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom

Vraag van mevrouw Annemie Turtelboom

Hoorzitting

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde erkenning van centra voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)Ľ (nr. 3-176)

Kamer van volksvertegenwoordigers 06072006 betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom

Politieke lobby