Orthostatische intolerantie

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

Orthostatische hypothensie-intolerantie

 

Als een persoon lang zonder beweging in ťťn bepaalde houding staat, verzamelt het bloed zich in de aderen van de benen. Met een mooi woord wordt dit veneuze ďpoolingĒ genoemd. Het resultaat is othostatische intolerantie; een verlaagde bloeddruk in de hersenen, gekenmerkt door een reeks van symptomen als duizeligheid, verminderde concentratie, moeheid, misselijkheid, hoofdpijn, zweten, zwakte en soms flauw vallen. Orthostatische  intolerantie kan ook voorkomen bij (te) snel opstaan na langdurig zitten.

 

Veneuze ďpoolingĒ ontstaat doordat bloed door de zwaartekracht in de benen zakt. Voor alle duidelijkheid, de venen (aderen) in de benen zorgen er voor dat zuurstof arm bloed van de weefsels, terug kan stromen naar het hart. Anders als in de arteriŽn (slagaders) wordt het bloed in de venen niet onder druk van het hart gestuwd, maar wordt terug gedrukt door spierbeweging. Spieren drukken de venen samen, waardoor druk  opgebouwd wordt. Eťnrichtings-kleppen in de venen zorgen er vervolgens voor dat het bloed alleen in de richting van het hart kan stromen. Blijft spierbeweging achterwege,

functioneert deze ďspierpompĒ niet en verzamelt zich het bloed in de venen van de benen. Venen kunnen gemakkelijk uitzetten en er kan zich dus een grote hoeveelheid  bloed verzamelen. Dat heeft vervolgens tot gevolg dat de algehele bloedcirculatie in het lichaam wordt verminderd. 

Om er voor te zorgen dat er toch voldoende bloed naar vitale delen stroomt, reageert het lichaam in eerste instantie met een verhoogde hartfrequentie (tachycardie). Echter, de aanvoer van bloed is gereduceerd dus het gewenste effect blijft achterwege. Het lichaam  reageert hier op met een vertraagde hartfrequentie (bradycardie). De bloeddruk daalt (hypotensie). Als er sprake is van een ernstige vorm van veneuze pooling, schiet de

aanvoer van zuurstof naar de hersenen ernstig te kort en de persoon zal flauw vallen.

 

Orthostatische intolerantie

wordt vaak aangetroffen bij ME/CVS patiŽnten en omvat:

 

- Neuraal gerelateerde lage bloeddruk (NMH)

 

Dit betreft verstoringen in de autonome regulatie van bloeddruk en hartslag. Er treedt een uitgesproken sterke daling van de systolische bloeddruk op bij het overeind komen of bij het rechtstaan zonder bewegen. Een daling die groter kan zijn dan 20-25 mm kwikdruk, en die gepaard gaat met kenmerkende symptomen waaronder lichthoofdigheid, duizeligheid, veranderingen in het gezichts -vermogen, soms bewusteloosheid, en een vertraagde respons op verbale stimuli. De patiŽnt is zwak en voelt sterk de behoefte om te gaan liggen.

 

- Posturaalorthostatische tachycardie Syndroom (POTS)

 

Overdreven snelle hartreactie (het gaat om een toename van de hartslag van meer dan 30 slagen per minuut ofwel om een hartslag van meer dan 120 slagen per minuut bij rechtopstaan gedurende 10 minuten); en een daling in bloeddruk die optreedt bij het overeind komen.

Begeleidende symptomen zijn lichthoofdigheid, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, tremor (beven, schudden...), onregelmatige ademhaling, hoofdpijnen, veranderingen in gezichtsvermogen en zweten. Bewusteloosheid komt gewoonlijk niet voor maar is mogelijk

 

Vertraagde posturale hypotensie:

 

De bloeddrukdaling treedt hier niet zozeer op bij het overeindkomen maar pas nadat de patiŽnt meerdere minuten (gewoonlijk tien of meer) rechtstaat.

 

Kanteltest

 

Verder onderzoek met de 'kanteltest' is aangewezen als er een bloeddrukdaling en/of overdreven snelle hartslag optreedt bij het overeind komen, die verbetert door zitten of neerliggen.

PatiŽnten zeggen vaak dat zij zich duizelig, lichthoofdig of 'wazig' voelen bij het overeind komen, of zich zwak voelen wanneer zij rechtstaan of in de rij staan wachten voor een winkel kassa. PatiŽnten kunnen bleekheid en vlekjes vertonen aan de extremiteiten.

 

Deze symptomen en aanwijzingen uit de ziektegeschiedenis zijn voldoende voor de initiŽle diagnose.

Daar ME/CVS patiŽnten vaak een vertraagde vorm van orthostatische intolerantie hebben zal het nemen van de bloeddruk na het rechtstaan niet doeltreffend zijn in de diagnosestelling. Eerder dan de patiŽnt voor een bepaalde tijd te laten rechtstaat, met het risico voor hem/haar om te vallen, raden we aan om de kanteltest te gebruiken waarbij de patiŽnt geriemd neerligt.

De kanteltest impliceert dat de patiŽnt horizontaal op een tafel ligt en dat de tafel daarna rechtop wordt gekanteld tot een hoek van 60į- 70į en dit voor ongeveer 45 minuten gedurende dewelke bloeddruk en hartslag worden geregistreerd.

Het is aan te bevelen door middel van de kanteltest uitsluitsel te krijgen over de orthostatische intolerantie alvorens hiervoor medicatie voor te schrijven.

 

Hartkloppingen met of zonder hartritmestoornissen.

 

Verder onderzoek met een Holter Monitor (toestel om een elektrocardiogram continu te registreren) gedurende 24 uur is aan te bevelen als er ernstige hartritmestoornissen vermoed worden. Repetitief oscillerende T -golf inversies en/of T -golf afvlakkingen kunnen vastgesteld worden. (Vraag om uitleg over dit E.C.G.≠patroon als het niet zou gerapporteerd zijn of als het ondergebracht wordt bij niet≠specifieke T -golf afwijkingen door de interpreteur).

(Noot vertaler. Eerder verscheen in Mededeling 1998 nr.2 p26-29 een artikel in dit verband)

 

Andere algemene symptomen, gekoppeld aan verstoringen in het autonoom zenuwstelsel.

 

Deze omvatten: ademhalingsstoomissen - ongeoorloofd ophouden van de adem, onregelmatig ademhalen, exertionele dyspnoe ( moeizame zware ademhaling na inspanning); ontregelingen van het darmstelsel - prikkelbare darm syndroom, diarree, verstopping, afwisselend diarree en verstopping, darmkrampen; opgeblazen gevoel, misselijkheid en anorexie.

Blaasproblemen en pijngevoeligheid manifesteren zich in frequent urineren, dysuria (pijnlijk of moeilijk urineren), nocturia (frequente behoefte om te urineren 's nachts) , en pijn ter hoogte van de blaas.

 

 

 

http://home.planetinternet.be/~reinoud7/ 

Orthostatische intolerantie

http://www.sanoplan.com/fileadmin/eurimm.de/
dateien/wv_07.pdf

Nieuwe theorie  : (stikstofoxide/peroxynitriet-hypothese van Pall) voor het ontstaan van chronische vermoeidheid?

http://www.airnergy.nl/Is_er_sprake_van_een_disfunctioneel
_auto.5559.0.html?&currentPage=2

Is er sprake van een disfunctioneel autonoom zenuwstelsel bij patiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom?

http://www.hetalternatief.org/Orthostatische%20Intolerantie%20Newton%202008%20463.htm

Newton et al:  Orthostatische intolerantie bij (een deel van de) CVS-patiŽnten niet onderkend/vastgesteld

http://www.psychfysio.nl/Nieuws/1_20_2.html

Klachten van orthostatische intolerantie bij patiŽnten met chronisch vermoeidheidssyndroom door hyperventilatie verklaard

http://www.lumc.nl/0000/13043/17787/17914/
80808094954185/80808103342185

Een wegraking (in de angelsaksische literatuur bekend als transient loss of consciousness) is een kortdurend, voorbijgaand bewustzijnsverlies met spontaan herstel en zonder externe oorzaak.29 Een wegraking is een veelvoorkomende klinische presentatie waarbij verscheidene specialismen betrokken zijn. De prevalentie van wegrakingen op de eerste hulp is ongeveer 3%.63  De meest voorkomende oorzaken van een wegraking zijn syncope (flauwvallen) en een gegeneraliseerd tonisch clonisch insult.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/
13116/6/samenvatting.pdf

Een wegraking (in de angelsaksische literatuur bekend als  transient loss of consciousness) is een kortdurend, voorbijgaand bewustzijnsverlies met spontaan herstel en zonder externe oorzaak. Een wegraking is een veelvoorkomende klinische presentatie waarbij verscheidene

specialismen betrokken zijn. De prevalentie van wegrakingen op de eerste hulp is ongeveer 3%. De meest voorkomende oorzaken van een wegraking zijn syncope (flauwvallen) en een  gegeneraliseerd tonisch clonisch insult.

 

 

http://www.cfids.org/cfidslink/2009/070104.asp

Treatment for orthostatic intolerance must be individualized. In general, treatment can help alleviate some symptoms, but rarely leads to total recovery. Consultation with a physician should occur before starting (or stopping) any of these medications.

http://www.nymc.edu/fhp/centers/syncope/orthostatic_intolerance.htm

Chronic orthostatic intolerance implies day-to-day symptoms including dizziness in all patients, and often altered vision (blurred, Ďwhite outsí, Ďblack-outsí), fatigue, nausea, neurocognitive deficits, disordered thermoregulation, palpitations, headache, tremulousness, hyperpnea, difficulty breathing, sweating, and pallor.

http://www.geometry.net/detail/health_conditions/
postural_orthostatic_tachycardia_syndrome.html

A definition of POTS and its relation to Chronic Fatigue Syndrome and the pathophysiology

http://www.phoenix-cfs.org/PRJan06.htm

 

Hypocapnia occurs when the level of carbon dioxide in the blood is lower than normal. Because hypocapnia causes vasoconstriction (narrowing) of the cerebral blood vessels it can lead to cerebral hypoxia (reduced brain oxygen levels) and this can cause transient dizziness, visual disturbances and anxiety.  A low partial pressure of carbon dioxide in the blood also causes alkalosis (because CO2 is acidic in solution), leading to lowered plasma calcium ions and symptoms of nerve and muscle excitability and pins and needles, stiff muscles, etc.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805903

Postural orthostatic tachycardia syndrome is an under-recognized condition in chronic fatigue syndrome

http://www.cfids.org/about-cfids/orthostatic-intolerance.asp

Orthostatic intolerance (OI) is the development of symptoms while standing or sitting upright.1 It has been associated with chronic fatigue and immune dysfunction syndrome (CFIDS) in both adults and children

http://www.pediatricnetwork.org/medical/OI/
johnshopkins.htm

General information brochure on orthostatic intolerance and its treatment

http://www.pediatricnetwork.org/
medical/CFS/bell-commentary/oi-intro.htm

O.I. bij cfs

http://www.cndsinfo.net/publications/d3-oi.pdf

Orthostatic intolerance (OI), also known as neurally mediated hypotension (NMH), has been found to be a factor in many, if not most, people diagnosed with or meeting the criteria for chronic fatigue sydrome.

http://www.dynamic-med.com/content/pdf/
1476-5918-6-2.pdf

Hypocapnia is a biological marker for orthostatic intolerance in some patients with chronic fatigue syndrome

http://www.ncf-net.org/library/
orthostaticreview.htm

The importance of O.I. by CFS

http://www.mc.vanderbilt.edu/gcrc/adc/oi.html

What is Orthostatic Intolerance?

http://www.co-cure.org/infores5.htm

Fibromyalgia in men // Bellís orthostatic research

http://www.mdconsult.com/das/article/body/131911900-2/jorg=journal&source=MI&sp=12130895&sid=0/N/302996/1.html?issn=0002-9343

Chiari I malformation as a cause of orthostatic intolerance symptoms: a media myth?

http://phoenix-cfs.org/OrthostaticIntolIVTreatBiomarker.htm

The Perils of Standing: Orthostatic Intolerance in Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) IV:  A Biomarker? plus Conclusions, Link, etc. by Cort Johnson (Feb 2004)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=
9292244&dopt=Abstract
  

Pathogenesis and management of delayed orthostatic hypotension in patients with chronic fatigue syndrome.

http://www.immunesupport.com/library/
bulletinarticle.cfm?ID=5168&PROD=PH62

NIH CFS Workshop Report: David S. Goldstein, M.D., Ph.D., on Autonomic Nervous System & Orthostatic Intolerance

http://www.anapsid.org/aboutmk/
xenoest/oi.html

Tests of orthostatic intolerance shed light on cause and severity of symptoms

http://www.cndsinfo.net/pdf-files/d3-oi.pdf

Orthostatic intolerance (OI), also known as neurally mediated hypotension (NMH), has been found to be a factor in many, if not most, people diagnosed with or meeting the criteria for chronic fatigue syndrome.

http://www.immunesupport.com/library/
bulletinarticle.cfm?ID=5168&PROD=PH62

NIH CFS Workshop Report: David S. Goldstein, M.D., Ph.D., on Autonomic Nervous System & Orthostatic Intolerance   

http://www.nymc.edu/fhp/centers/syncope/
orthostatic_hypotension.htm

Orthostatic hypotension is a sign of autonomic dysfunction and dysautonomia in adults and in children. It may also occur with reductions of blood or plasma volume

http://www.cfids.org/advocacy/symposium-1.asp

Orthostatic Intolerance may play role in

chronic fatigue syndrome

http://www.geocities.com/HotSprings/
Spa/4225/neurally.html
   

What is neurally mediated hypotesion (NMH)?

http://www.cfshub.com/nm_hypotension.html   

CFS Causes: Neurally Mediated Hypotension

http://www.pediatricnetwork.org/medical/
diagnosis_article.doc

The Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia and Orthostatic Intolerance in Youth

   

 

Artikelen:

 

Orthostatic Intolerance and the Chronic Fatigue Syndrome