Medische expertise

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Artsen en burelen
ICD 10 code
WHO
Invaliditeitsrente
Invaliditeit -arbeidsongeschikt
Medische fouten
Medische plichtenleer
Medisch recht
Wetgeving medisch recht

 

 

Medische expertise en ICD 10 codes

 

 

http://mecvswetenschap.wordpress.com/
2009/02/09/who-me-neurologische-aandoening/

ME  =  Neurologische aandoening

http://www.senat.be/www/?MIval=/publications/viewSTBlok&COLL=B&DATUM=11/28/
2006&DOSID=50346720&MINID=3954&LEG=3&NR
=80&VTYPE=svid&LANG=nl

Ten slotte meent u dat het RIZIV het chronisch vermoeidheidssyndroom zou beschouwen als een psychische aandoening. Volgens mij is dit niet correct. Het RIZIV neemt over de oorzaak van CVS geen standpunt in, omdat daar geen consensus over bestaat. Dat staat ook letterlijk zo in de overeenkomst tussen het RIZIV en de referentiecentra. Het concept van de referentiecentra is multidisciplinair. De teams van de centra bestaan ook uit internisten en fysische geneesheren. De behandelingswijze van de centra, die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie en progressieve fysieke revalidatie; kan ook bezwaarlijk bestempeld worden als een psychiatrische behandelingswijze.

 

 

 

http://www.raadsgeneesheer.be/

Centrum Letsel & Schade

de medisch expert aan uw zijde voor een correcte vergoeding

http://www.raadsgeneesheer.be/bibliotheek.html

Wet op de patiŽntenrechten: recht op inzage in zijn eigen medisch dossier

Advies betreffende consultatie van het medisch dossier

Europese schaal ter beoordeling van lichamelijke en geestelijke invaliditeit

Wetsvoorstel kwalificatie van de geneesheren-deskundigen

Rechtsbijstandsverzekering - algemene informatie

http://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/
1942/1355/1/De%20neurocognitieve%20expertise
-herwerkte%20versie.pdf

De neurocognitieve expertise binnen het chronisch-vermoeidheidsyndroom

http://www.assuralia.be/nl/pdf/patientenrecht.pdf

De expertisearts

http://www.belsurg.org/imgupload/BAST/
2007Casteleyn.pdf

Medische expertise is bepalen van lichamelijke schade

http://www.abex.be/modules/icontent/index.php?page=17&sel_lang=nederlands

Uittreksel van het Gerechtelijk Wetboek Ė Arbitrage

http://www.abex.be/modules/icontent/index.php?page=16

Uittreksel van het Gerechtelijk Wetboek-Expertises

http://inami.fgov.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/2005-1/pdf/part01.pdf

expertiseverrichtingen arbeidsrechtbank

http://blogs.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=2223 Men erkent de zieke,maar niet de ziekte. Hoe kan men een ziekte erkennen die men niet kan herkennen

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/38n2/bracx.htm

Evaluatie van de schade door aantasting van de zelfredzaamheid (nood aan derdenhulp)

http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
index.htm

Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde - Forum voor Vlaamse verzekeringsartsen

http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1258

De medische expertise bij personenschade: knelpunten en mogelijke oplossingen

http://test.demaerteleire.com/documents/93.html

minnelijke medische expertise

http://www.expertisen.be/home.htm

Minnelijke medische en gerechterlijke expertise  en Verloop van een gerechterlijke expertise

http://www.ordomedic.be/nl/a34/A034001N.htm

Beroepsgeheim en expertise

http://www.ordomedic.be/web-Ned/nl/arubr230.htm

expertises

http://www.ordomedic.be/nl/search/?query=Tegensprekelijk+geneeskundig+
deskundigenonderzoek+ -+Aanwezigheid+van+andere+personen+dan+de+partijen

Tegensprekelijk geneeskundig deskundigenonderzoek - Aanwezigheid van andere personen dan de partijen

http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/
onafhankelijkheid-van-de-gerechtelijk-deskundige

 

Onafhankelijkheid van expert

http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/
onafhankelijkheid-van-de-expert-belast-met-een-minnelijke-expertiseopdracht

Onafhankelijkheid van de expert belast met een minnelijke expertise

http://www.expertisen.be/start.htm

Minnelijke en gerechterlijke expertise - Verloop van een gerechterlijke expertise

http://www.medischeexpertise.be/droit/corpsdroit.htm

Medische expertise en bijstand

http://ordomedic.uniweb.be/nl/adviezen/
themas/E/expertise

 

Expertise

http://ordomedic.uniweb.be/nl/adviezen/
themas/B/beroepsgeheim

Beroepsgeheim

http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/
publications/news-bulletin/2006-1/pdf/part02.pdf

De rechter oordeelt op onaantastbare wijze over de opportuniteit en de noodzakelijkheid van een deskundigenonderzoek.

http://195.234.184.64/web-Ned/nl/a083/
a083009n.htm

De geneesheer heeft geen recht van terughouding op de medische gegevens van het dossier in geval van niet-betaling van honoraria.

http://users.skynet.be/vzw-verkeersslachtoffers/klachten.html

Indienen van klachten

http://www.elfri.be/NL/Intro.htm

Juridische informatie

http://users.skynet.be/
vzw-verkeersslachtoffers/medische-expertise.html

Vragen , woordenlijst

http://www.medischeexpertise.be/accueil.htm

Geschillengeneeskunde

http://www.vvog.be/content.dhtml?l_category_id=41&category_id=41

Beroepsbelangen, expertise

http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention
slachtoffers/Onschuldige%20slachtoffers2.pdf

Assuralia medische expertises

http://users.belgacom.net/bn523111/html/
consolidatie.html

Consolidatie

http://www.letselbureau.nl/Letseltelefoon/Intro/PDF%20dokumenten/
04-11-22%20Toelichting%20BGK%20met%20logo%20definitief.pdf

Piv overeeenkomst buitengerechtelijke kosten

 

http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1628

Overzicht soorten expertises

www.edubron.be/download.aspx?c=.MANAMA&n=52228&ct=51823&e=131578

Master in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

http://www.gva.be/arch/jef-hoeyberghs-orde
-geneesheren-is-illegaal.aspx

Orde geneesheren is illegaal

 

 

 

 

Artikelen:

 

Wie profiteert van ME CVS

 

 

Artikel: Reactie van het RIZIV (Belgie) n.a.v artikel uit hln.be

Arbeidsongeschiktheid,cvs en verzekeringen - vonnis

Artikel van gepensioneerd verzekeringsarts

Bedrijfs en verzekeringartsen over cvs

Bedrijs en verzekeringsarts :Hoe cvs en fibro bepalen

Beroepsgeheim en expertise

CFS in ICD-10

Cvs is niet psychisch- Riziv

Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Er is een significant hoeveelheid bewijsmateriaal dat wijst in de richting van vasculaire dysfunctie in de perifere circulatie [bloedsomloop] van patiŽnten met CVS/ME

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken

Het expertiseonderzoek vanuit psychiatrische  invalshoek bij chronische pijnlijders

Moet het chronisch vermoeidheidssyndroom erkend worden

Het WEMS Arbeids-milieu en verzekeringsgeneeskunde

Opleiding rechterlijke macht