Pall

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

Martin Pall

 

 

http://www.keac.nl/nieuws4.htm

Nieuwe theorie (stikstofoxide/peroxynitriet-hypothese van Pall) voor het ontstaan van chronische vermoeidheid?

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?startdatum=1119823200&stopdatum=1120341600

Nieuwe theorie      (stikstofoxide/peroxynitriet-hypothese van Dr. Pall) voor het ontstaan van chronische vermoeidheid ? Dr. J. Kamsteeg Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC)

http://www.xs4all.nl/~jvancan/articles/Martin_Pall.html

Productie van Peroxynitriet binnen het menselijk lichaam.

 

 

http://thetenthparadigm.org/

website Dr. Pall

http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=8145&T=CFIDS_FM&B1=EM071107F

Live Chat with Martin L. Pall, PhD – July 6, 2007: Professor of Biochemistry Explains Mechanisms of Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia & Suggested Protocol

http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=8075

Antioxidant Suggestions For Down-regulation of the NO/ONOO- Cycle from Dr. Martin Pall, PhD

http://molecular.biosciences.wsu.edu:80/
faculty/pall/pall_mcs.htm

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) Martin L. Pall, Professor Main web page
Chronic fatigue syndrome web page
Fibromyalgia web page

http://molecular.biosciences.wsu.edu/
Faculty/pall/pall_fibro.htm
   

Fibromyalgia, Excessive Nitric Oxide/Peroxynitrite and Excessive NMDA Activity

http://molecular.biosciences.wsu.edu/
Faculty/pall.html

Dr. Pall has long-term interests in biological regulatory mechanisms. His current research is focussed on a theory he has developed on the cause (etiology) of chronic fatigue syndrome and the overlapping and related conditions of multiple chemical sensitivity, fibromyalgia, and posttraumatic stress disorder.

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_265-266/ai_n15622556/print

A conversation with MCS researcher, Martin Pall, PhD

 

 

Artikelen:

 

Preceding articles from Dr. Martin L Pall

Nieuwe hypothese voor het ontstaan van het Chronisch vermoeidheidssyndroom?

Nieuwe theorie stikstofoxide peroxynitriet  hypothese van Pall  voor het ontstaan van chronische vermoeidheid?

His current research is focussed on a theory he has developed on the cause (etiology) of chronic fatigue syndrome and the overlapping and related conditions of multiple chemical sensitivity, fibromyalgia, and posttraumatic stress disorder.