Ibuprofen

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

Ibuprofen:

 

http://users.pandora.be/
cvstoxicose/bloedvaten_
vernauwing.htm#methode
 
Bloedvatvernauwing
http://www.cfs-news.org/doctors.htm

Is CFS a psychological illness?

http://www.niaid.nih.gov/publications/cfs.htm

Understanding the immune system

https://www.endfatigue.com/home.nsf/0/
0ea68dc0cd6cf2da85256dc100661c08?
OpenDocument

Effective Treatment Approaches for CFS, Fibromyalgia and Myofascial Pain
by Jacob Teitelbaum M.D.

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=293479

Medication Use by Persons with Chronic Fatigue Syndrome

http://www.immunesupport.com/library/
bulletinarticle.cfm?ID=5345&PROD=PH91

Research: Glucosamine Boosts NSAID for More Effective Pain Relief

http://www.prohealthnetwork.com/library/
bulletinarticle.cfm?ID=1999&PROD=PH91

Glucosamine boosts NSAIDs for pain relief

Artikelen:

Info ibuprofen