Gewaarborgd inkomen en cvs

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start

 

Verzekering Gewaarborgd inkomen

 

Fortis :  your solid partner_flexible solutions

Volgens VD woordenboek is   solide : degelijkheid - betrouwbaarheid

                                                        flexibel : zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden

 

Is dit zo? Of zijn deze woorden louter publicitaire slogans ? Oordeel zelf na lezing volgende artikels ! ! !

Men kan zich grote vragen stellen bij Fortis en de onafhankelijkheid van haar artsen in menselijke schade evaluatie.

 

“Er is geen bewijs dat “

 

Ik heb nooit iemand horen toevoegen dat afwezigheid van bewijs een bewijs van afwezigheid

betekent. Zonder dat bewijs is dit dan ook geen waarheid !

 

“Telkens weer is het argument: “ik kan niet spijkerhard bewijzen dat het een ziekte is, dus is het geen ziekte. Er is immers geen 'organisch substraat' voor deze ziekte te vinden”.
Voor de leek: je kunt niet met foto's, scans, bloed-, urine- en oorsmeeronderzoek aantonen dat er een afwijking bestaat die de klachten kan verklaren.
Ik zal meteen een groot probleem oplossen : Alzheimer bestaat niet! Er is daarbij geen afwijking te vinden die het beeld verklaart. Stuur al die simulerende demente mensen weg uit de verpleeghuizen en er is weer geld voor onze kwakkelende economie. Tuberculose bestond ook niet voordat Robert Koch de tuberkelbacil ontdekte. Je hoestte dan wel veel en je gaf bloed op, maar dat kon ook van het roken komen of van het werk in de kolenmijnen. Ik bedoel maar: een ziektebeeld niet erkennen omdat je het niet begrijpt getuigt van een grote arrogantie, en erger nog van een erg onwetenschappelijke houding.

Als je in de geneeskunde - en elke andere wetenschap - iets niet begrijpt, ga het dan onderzoeken, maar wijs het niet van de hand als niet-bestaand. Wetenschap begint bij verwondering.. Als Cvs en Fibromyalgie dan geen ziektes zijn, waarom zou je de patiënten die er aan lijden dan een cognitieve gedragstherapie aanbieden? En medicatie geven ?

Er is toch geen sprake van ziekte?.

Ook al vind je niet onmiddellijk organische afwijkingen, je ziet wel dat die mensen lijden, en niet in het minst door het gebrek aan erkenning. Mijn ervaring is dat wanneer je de klachten en beperkingen erkent, je de eerste stap mogelijk maakt tot genezing. De Cvs - patiënt hoeft dan althans geen energie meer te steken in pogingen om begrepen te worden; energie die hij/zij toch al niet heeft. Ik had met deze aanpak van mijn klanten een opvallend korte ziekteverzuimduur en weinig beroepszaken.”

 

Cees Wagemakers,gepensioneerd verzekeringsarts. "

 

 

 

Fortis Bank- Gewaarborgd Inkomen  !!! Corrupt or not corrupt that's the question

Het probleem met verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen manipuleren met de term "objectief"

Verzekeringsproblematiek !!! Is er dan sprake van een complot ?

Wat men U niet vertelt!...

Unum  wereldwijde herverzekeraar van grote maatschappijen

 

 

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=2283

'Objectiviteit' heeft in principe niets te maken met meetbaarheid,maar alles met validiteit en betrouwbaarheid van de vaststellingen

http://www.medischfalen.be/pages/actueel/in-de-media.php

De slimsten onder hen werken voor de verzekeringsmaatschappijen", aldus Dr. Michel Matagne. "Financieel is dat immers interessanter." Jaarlijks verdient een groot deskundigenbureau tot 250.000 euro met de opdrachten die het krijgt van één enkele verzekeringsmaatschappij. "Op een paar uitzonderingen na tonen die artsen-deskundigen bitter weinig mededogen voor een slachtoffer", aldus een specialist uit het milieu.

 

En toch is de wetenschap geëvolueerd en zijn er nu organische afwijkingen vast te stellen,alleen is de verzekeringsarts weinig bijgeschoold in de materie of wil zijn opdrachtgever geen bijgeschoolde mening!

 

 

 

Recente wetenschappelijke rapporten stellen dat CVS een fysische ziekte is, met neurologische en immunologische kenmerken.

Volgens professor Dr. William C. Reeves, Harvard University, die voor de Amerikaanse Centers for Disease Control

and Prevention CVS opvolgt,

 

 « zijn we het er voor eens en altijd over eens dat CVS een biologische achtergrond heeft. Een op empirisch onderzoek

gebaseerde case definition is in de maak en daarmee is voor de wetenschap de vraag beantwoord of CVS

dan wel psychisch, biopsychosociaal of somatoform is.CVS is een aandoening zoals Alzheimer, MS of Parkinson: we kennen de symptomen, we weten in welke gevallen welke behandelingen werken of de ziekte vertragen, maar we kennen de exacte oorzaak nog niet.Dat mag echter niemand meer het argument geven dat CVS een niet objectiveerbare aandoening is. »

 

 

 

 

ME/CVS protestdag 2006 _ een stand van zaken

Mental health of doctors BMJ

 

Medische expertises

 

Art. 122    De geneesheer belast met één van de opdrachten opgesomd in artikel 119 moet zijn beroepsonafhankelijkheid volledig behouden ten opzichte van zijn opdrachtgever en ten opzichte van andere eventuele partijen.

 

Bij het formuleren van zijn besluiten als geneesheer moet hij enkel volgens zijn geweten handelen.

Er bestaat echter een Vlaams spreekwoord: "wiens brood men eet ,diens woord men spreekt!

 

Brief aan leden van kamer en senaat ter gelegenheid van Werelddag Me 2004

Het chronisch vermoeidheidssyndroom_Een stand van zaken

Onafhankelijkheid van de expert belast met een minnelijke expertiseopdracht

Onafhankelijkheid van de gerechtelijke deskundige

 

Politiek

 

Verzoekschrift over de behandeling van CVS-patiënten _ Vlaams parlement maart 2005

Assuralia - toezien op de correcte toepassing van overeenkomsten betreffende de schaderegeling

Brief Marc van Impe aan Assuralia.

Mail aan Wauthier Robijns - Assuralia

Klacht bij orde der geneesheren en bij de ministers

De orde heeft alleenrecht inzake medische deontologie

Lezen en begrijpen van medische dossiers

Dienst individuele hulpverlening testaankoop

Klacht orde der geneesheren

 

 

Artikelen :

 

 

http://www.psynews.be/artik-cvs-rev1.htm

Zij besluiten dat de grote meerderheid van de studies aangeven dat er abnormale biologische processen aanwezig zijn bij vele van deze patiënten,met name: subtiele abnormaliteiten van het centrale zenuwstelsel en neuroendocrine ontregeling evenals  en chronische activatie van het imuunsysteem.

http://www.gebladerte.nl/00300p16.htm

De dans van de witte clowns

http://www.cvs-online.nl/print.php?sid=382

Verzekeringsmaatschappijen doen alles om cvs in de psychische hoek te duwen

http://tinyurl.com/37ptu9

Verzekerd :wat u kan verwachten van arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel - werkgroep Tilburg

http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

Minnelijke medische expertise is een valkuil

   

Het volstaat dat één van de artsen onder druk gezet wordt door zijn opdrachtgever, om de zaak op de lange baan te schuiven en de patiënt zit totaal geblokkeerd en kan niet eens naar de rechtbank stappen. Men staat als patiënt totaal machteloos want de experten zijn ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten. En naar de rechtbank stappen is duur ...HEEL duur!!!