Disclaimer

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygine CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start

 

Disclaimer

 

De artikelen op deze website zijn het standpunt en de opinies van individuen en weerspiegelen niet steeds de theorien van wetenschappelijke en gepubliceerde onderzoeken.

Vooraleer dat U enige medische informatie die voor U van toepassing zou kunnen zijn,wil aanwenden is het noodzakelijk dat u eerst overlegt met uw arts, die uw typische situatie het best kent.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien u zonder raadpleging van medisch bevoegde personen deze documentatie zou aanwenden.

Het is in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid de informatie op medisch gebied te laten controleren en slechts te gebruiken in uw specifieke situatie


Alles op deze website mag in overleg met de wettelijk geldende bepalingen zonder voorafgaande toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, al of niet in digitale vorm of in een radio of tv-uitzending.
Wat een gezeur anders, niet waar?

Deze website wordt met de grootst mogelijke slordigheid samengesteld, maar kan desondanks interessante en bruikbare informatie bevatten. De interessante informatie is er uit gecensureerd wegens copyright.  Misschien als we door onachtzaamheid ergens een wet overtreden op gebied van auteursrecht enz… hopen we dat dit ons vergeven wordt.

Toch bieden wij onze excuses aan.

 

In een genadeloze informatica wereld hebben mensen nood aan boodschappen.

   Daarom een paar goedbedoelde zegswijzen :

 

Het leven is zo nvoudig,maar de mensen hebben het zo ingewikkeld gemaakt!

 

      Het gaat in het leven om geven om elkaar.

      Sommige mensen worden voorbij gelopen door hun ego

      Te haastig komt even laat aan als te langzaam

      De kunst om te luisteren is moeilijker dan die van het spreken.

      Elke keerzijde heeft een keerzijde

      Wie op zijn tenen staat,zal niet lang overeind blijven!

 

Problemen worden opgelost door begrip aan de dag te leggen en door de klemtoon te leggen op wat mensen gemeenschappelijk hebben.

 

De beste spiegel is het oog van een vriend !

 

      Tact : is de kwaliteit om de anderen te beschrijven zoals U zich zelf ziet.

      Tact bestaat er in te weten hoe ver je te ver mag gaan.

      Alleen mensen kunnen tegelijk bot en scherp zijn.

      Verdraagzaamheid is in vele gevallen maar een vorm van moeheid.

 

De dwaas staat vooraan om gezien te worden,de wijze staat achteraan om te zien. !

 

      Wat baat een grijs hoofd als het verstand nog groen is?

      Wijsheid vindt men in de boeken.

      Wijs zijn zal men verder moeten zoeken.

      Velen verliezen nooit hun verstand omdat ze het niet hebben.

     Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten worden ze seniel.

 

De grootste afstand tussen twee punten is een meningsverschil !

 

      Met humor kan je veel beter iemand pakken dan met woede. Want humor is sterk, en

         woede komt neer op onmacht.

      Niets is verachtelijker dan respect dat berust op angst

      Wij zijn altijd doorgewinterde moralisten als het om anderen gaat.

      Niet met geweld,maar met het goede is kwaad te ontkrachten

      Iedereen houdt van sportieve verliezers,vooral als het de tegenstander is.

 

De grote kunst is een ruzie tijdig afblokken!

 

Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen:

 

      Persoonlijk ben ik altijd bereid bij te leren,alleen vind ik het niet altijd leuk de les gelezen te worden.

      Het is beter eerst voor eigen deur te vegen.

      De rune van een mislukking is een goede fundering voor een nieuwe poging.

      Met de stenen die je in de weg worden gelegd kan je best nog iets moois bouwen.

      Als je een ervaring rijker bent ben je een illusie armer.

 

Onmogelijk is een woord dat je alleen maar vind in het woordenboek van idioten

Open je hand tot geven, je verstand tot toegeven en je hart tot vergeven