CVS- Osteopathie

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Behandelingen
Bibliotheek osteo
Behandelaars
Websites

 

 

Ostheopathie:

 

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van gewrichten en andere weefsels van het lichaam, op hun beweeglijkheid en onderling relaties, voor zover deze een rol spelen bij de klachten. Omdat de osteopaat onderzoek en behandeling uitvoert met zijn handen. Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook beweging van alle cellen, weefsels, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook geld dit voor de inwendige organen (peristaltiek, ademhaling, orgaanbewegingen onder invloed van ademhaling) en voor de lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersenvocht).Osteopathie is gebaseerd op uitgebreide anatomische, fysiologische en pathologische kennis, met een interpretatie van de samenhang.

 http://www.mcmg.be/index.htm

 

Een osteopathische behandeling bestaat uit het manueel mobiliseren van osteopathische dysyfuncties. Deze dysfuncties kunnen gelegen zijn in het hele lichaam.

 

Didactisch verdeelt men in de osteopathie het lichaam vaak in drie systemen/aspecten : pariëtaal, visceraal en craniosacraal. In al deze systemen zijn bij osteopathisch onderzoek dysfuncties te vinden. Uit onderzoek bleek dat 78% van een groep cvs patiënten een osteopathische dysfunctie had ter hoogte van synchondrosis sphenobasilaris (SSB).

Decompressie van het SSB kan een positieve invloed hebben op CVS
 

Ook kwamen osteopathische dysfuncties van C3, C4, C5 regelmatig voor (resp. 44,4%, 44,4% en 55,6%). In de thoracale wervelkolom kwamen zowel hoog (T1, T2, T3 resp. 72,2%, 50% en 72,2%) als laag (T9 en 12, resp. 50% en 72,2%) frequent mobiliteitsdysfuncties voor. Ter hoogte van het sacro-iliacale gewricht werden in hetzelfde onderzoek, uitgevoerd bij 18 cvs patiënten veel osteopathische dysfuncties gevonden. Het enkelgewricht was volgens de onderzoeker bij 66,7% in mobiliteit gestoord. Naast de genoemde osteopathische dysfuncties van het cranium, de wervelkolom en de voet waren de viscera ook vaak in osteopathische dysfunctie.

Lever, galblaas en omentum minus regio werden frequent (72,2%) met een verstoorde mobiliteit gevonden. Tevens waren er vaak stoornissen in de mobiliteit van de dikke darm (55,6%), de twaalfvingerige darm (55,6%) en de longen (50%) te vinden bij deze groep CVS-patiënten.

Mogelijk dat de vermelde osteopathische dysfuncties een invloed hebben op het ontstaan, het onderhouden en / of de intensiteit van CVS.

Dat osteopathie een positief effect kan hebben op de intensiteit van de klachten bij CVS bleek uit onderzoek door de Britse osteopaat Perrin.

In de met osteopathie behandelde groep CVS-patiënten bleek na een jaar dat de klachten met gemiddeld 40% waren afgenomen. Deze verbetering was significant beter dan die in de niet manueel behandelde controlegroep, waar zelfs een gemiddelde achteruitgang van 1% te zien was. De mate van spiervermoeidheid nam af door osteopathische pariëtale behandeling. Ook namen de rugklachten af, nam de mate van depressiviteit en angst af, verbeterde het slapen, de cognitieve functies en de algemene symptomen welke geassocieerd zijn metCVS. Mogelijk dat het effect van osteopathische behandeling bij CVS is te verklaren door een verbeterd functioneren van het (vegetatieve) zenuwstelsel, het immuunsysteem en de viscera, en een verbeterde doorbloeding van de skeletmusculatuur. Deze resultaten en hypothesen worden ondersteund door de resultaten uit andere verrichtte onderzoeken. Daaruit blijkt namelijk dat osteopathie een positief effect kan hebben op de immuunrespons en op de tonus van de musculatuur.

Daarnaast zijn er studies die laten zien dat prikkelbare darmklachten, frequent voorkomend bij mensen met het CVS, significant verbeteren na osteopathische interventie en dit geld ook voor klachten als hoofdpijn, migraine, bekkeninstabiliteit en andere pijnklachten in het bewegingsapparaat.

De resultaten van Perrin vormen nog niet het bewijs voor de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van CVS. Dit daar de kwaliteit van het onderzoek getoetst volgens zowel wetenschappelijke als osteopathische criteria niet aan de belangrijkste eisen voldoet.

Toch mogen de uitkomsten van de studie van Perrin veelbelovend genoemd worden en deze resultaten rechtvaardigen vervolgonderzoek. Ook uit onderzoek bij migrainepatiënten werd een verbetering van vermoeidheidsklachten gezien na osteopathische behandeling. Deze verbetering was na een jaar 23% tegenover 13% in de controlegroep, maar was niet significant. Indien osteopathie gecombineerd werd met voedingsaanpassing na consultatie van een natuurarts namen de klachten in grotere mate af dan wanneer alleen osteopathisch behandeld werd.

Dit toont het belang van een multidisciplinaire aanpak van vermoeidheidsklachten, waarover verderop in dit artikel meer.

http://tinyurl.com/36nc4n

 

 

 

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1299

De osteopaat behandelt niet alleen problemen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, ...) maar ook bepaalde vormen van hoofdpijn, van ademhalingsmoeilijkheden, van spijsverteringsstoornissen en van gynaecologische klachten. De osteopaat behandelt niet de ziekte, maar stimuleert de natuurlijke genezingsprocessen van de zieke.

http://www.cvsgenezenkan.org/ Mogelijke behandelingsmethoden van een osteopaat bij CVS

http://www.osteopathie.be/main3n.html

OSTEOPATHIE ’’Een meerwaarde voor onze gezondheid’’

http://www.forme-cfs.co.uk/current_
research.html

Osteopathie and M.E

http://www.iao.be/NL/osteopathie.htm

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1304

Osteopathie en pijn

http://www.professioneleosteopaten.be/ned/webpage.asp?WebpageId=111 Osteopathie: wat is osteopathische geneeskunde

Osteopathie: wat is osteopathische geneeskunde

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1304

Ostheopathie is een geneeswijze, die de samenhang van het lichaam onderzoekt om tot de oorzaak van een klacht te komen en die oorzaak dan ook behandelt.

http://www.osteopathie.nl/nvopdf/
nvo_april_2004.pdf#search=
''

De Stichting ter bevordering van Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek op weg naar gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van osteopathie bij Prikkelbaar darmsyndroom

http://www.iao.be/NL/terugbetaling.htm

Terugbetaling osteopathie

http://www.osteopathy.nl/magazine/december/
opwegdo.html

Op weg naar de osteopaat

http://www.osteopathie.be/main2n.html

Politiek en professioneel verweerschrift

www.kce.fgov.be/Download.aspx?ID=2761

ostheopatie en chiropraxie Stand van zaken in Belgie

 

 

http://www.votre-sante.net/publications/osteopathie.html

Ostéopathie : toute la vérité

 

 

http://www.beatcfs.info/osteopathy.html

Osteopathy for M.E & Chronic Fatigue syndrome

http://www.forme-cfs.co.uk/clinic.html The Perrin Clinic™ is dedicated to helping sufferers with chronic fatigue syndrome (CFS/ME) also known in the USA as CFIDS. The clinic, which specialises in the osteopathic approach to diagnosing and treating chronic fatigue syndrome (CFS/ME), aims to establish clinics nationwide and eventually worldwide that are committed to following The Perrin Technique™ which has helped hundreds of patients with chronic fatigue syndrome (CFS/ME) and totally cured many since 1989.

http://www.jaoa.org/cgi/content/full/106/8/471

The Role of Osteopathic Manipulative Treatment in the Treatment of Fibromyalgia Syndrome

http://www.manchesteronline.co.uk/men/news/
health/s/168/168143_doctor_takes
_stigma_out_of_yuppie_flu.html

Scientist Raymond Perrin believes he has proof that chronic fatigue syndrome - once dubbed yuppie flu - has a physical cause.

http://www.forme-cfs.co.uk/osteopathy&me/introduction.htm All these patients had a long term postural problem affecting the upper spine. This region is the centre of a nervous system known as the Sympathetic Nervous System, which helps control blood flow, the immune system and the functioning of the internal organs.
http://www.forme-cfs.co.uk/osteopathy&me/osteopathy.html

Hypermobile dorsal spines are uncommon, as the rib cage and the large number of muscles acting on the thoracic region of the spine produce a strong resistance to excess movement.

What is far more common, especially in patients with CFS/ME is a restricted dorsal spine. Frequently the entire thoracic region is stiff, but occasionally only a few segments are affected.

The treatment to increase mobility of the spine can take many forms and in these cases I usually combine joint manipulation with soft tissue stretching. The treatment schedule may alter slightly depending on the patient and is listed in a step by step guide for osteopaths which is available free on request by any registered osteopath from the Osteopathic Information Service.

http://www.forme-cfs.co.uk/osteopathy&me/case1.html

 

This may irritate so many sympathetic nerves in the region for so long that eventually there is an overload of messages entering the spinal cord and the central nervous system. This leads to an eventual breakdown of the entire system which we know as CFS/ME See Fig.3

http://www.immunesupport.com/library/
showarticle.cfm/ID/2969/T/CFIDS_FM/searchtext/goodkin

Cranial Osteopathy for Chronic Fatigue Syndrome

http://tinyurl.com/3ck44w

Osteopathy for ME Chronic Fatigue syndrome and Fibromyalgia can treat and relieve symptoms.

http://www.holistic-centre.org/therapies/osteopathy.htm

All about osteopathy and what an osteopath does!

http://www.om-pc.com/content/2/1/8

Osteopathy may decrease obstructive apnea in infants: a pilot study

http://tinyurl.com/o2gr6

Osteopathy and cfs on the web

http://tinyurl.com/pzomz

Osteopathy on the web

http://www.quackwatch.org/
04ConsumerEducation/QA/osteo.html

Osteopathic physicians (DOs) are the legal equivalents and, in most cases, are the professional equivalents of medical doctors. Although most DOs offer competent care, the percentage involved in dubious practices appears to be higher than that of medical doctors

http://www.quackwatch.org/
04ConsumerEducation/QA/osteo.html

Dubious Aspects of Osteopathy - Stephen Barrett, M.D.

http://www.doctors-worldwide.com/sitemap/osteopathy.htm

A system of medicine based on the theory that disturbances in the musculoskeletal system affect other bodily parts, causing many disorders that can be corrected by various manipulative techniques in conjunction with conventional medical, surgical, pharmacological, and other therapeutic procedures.

   

 

 

Artikelen:

 

Lijst ostheopaten

Osteopathie een meerwaarde voor onze gezondheid

An evaluation of the effectiveness of osteopathic treatment on symptoms associated with Myalgic Encephalomyelitis