CVS adolescenten

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Adolescenten-engels
Zeepreventorium

 

Adolescenten:

 

 

http://www.everyoneweb.com/KinderenmetME/

Mijn ervaring als ME ouder van 2 zieke ME kinderen is dat er erg weinig informatie is over de ziekte en de gevolgen van de ziekte bij jonge kinderen, pubers en jong volwassenen. Ik wil daar graag wat aan gaan veranderen en graag handvaten aanreiken voor de ouders zodat ze zich wat gesteund voelen en deze website als leidraad kunnen gebruiken bij hun zoektocht voor hulp.

http://www.beasy.nl/uploads/nvfk/
presentatie%20fysiotherapie%20nov%202006.pdf

Verkenning van het chronisch vermoeidheidssyndroom bij adolescenten- Elise Van der putten kinderarts

http://www.vlamconsult.nl/chronisch-ziek/html/cvs.htm

 

Zo werd bij 13 adolescenten met CVS een verhoogd melatonine in het speeksel tijdens de nacht gevonden en 46% van de patiŽnten met CVS vertoonden een verhoogde slaapapneu/hypopneu index (AHI gelijk of groter dan 5).

http://www.scholieren.com/werkstukken/19834

Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij Kinderen

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1319

CVS en onderwijs in Belgie

http://marrym.web-log.nl/mijn_weblog/
2009/01/pediatrische-cr.html

Pediatrische criteria en diagnose van ME in kinderen en adolescenten

http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=2759&printlink=true&highlight
=vermoeidheidsyndroom

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bij jongeren

http://www.umcn.nl/patient/

Chronische vermoeidheid bij jongeren is een groot maar nog miskend probleem. Veel mensen weten niet dat CVS ook bij jongeren tussen de 10 en 17 jaar voorkomt

http://www.jongeren-me.tk/

Jongeren en ME

http://tinyurl.com/2qrox2

CVS bij jongeren

http://tinyurl.com/37sunm

Voeding en adolescente CVS-patienten

http://www.scholieren.be/huiswerk/
show_stuk.php?id=555

Toneel over cvs

http://www.cvs-online.nl/files/vanessa.txt

Een correcte verpleegkundige benadering  voor patiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom

http://www.ziezon.nl/uploadedFiles/72.pdf

ME/CVS komt bij kinderen en jongeren minder vaak voor dan bij volwassenen. Men schat dat 3- 10% van alle ME-patiŽnten jonger is dan 19 jaar. Bij kinderen onder de 6 is de ziekte erg  zeldzaam. De meeste gevallen doen zich voor op een leeftijd tussen 10 en 19 jaar, met een  piek in de categorie van 15-19-jarigen. Er zijn aanwijzingen dat bij jonge kinderen de verhouding jongens-meisjes meer gelijk is dan bij  volwassenen. In de puberteit verandert dit geleidelijk en zijn meisjes oververtegenwoordigd.

http://www.webschool.nl/Dir010/webschool/website/
leeszaal.nsf/
+view+/62772A48FCA1F1B4C1256F8D0039BA60/

$FILE/handboek+CVS+februari+2005.pdf

Een leerling met het chronisch vermoeidheidssyndroom - Praktisch handboek voor de docent

http://tinyurl.com/2c4t3v

Voeding en adolescente CVS-patienten

http://www.xerius.be/nl/Kinderbijslagfonds/
Vraag+en+antwoord/Het+rechtgevend+kind/
Gehandicapte+kinderen/Ongeschiktheid.htm

De geneeskundige dienst van het FOD Sociale Zekerheid bepaalt de graad van ongeschiktheid van het kind aan de hand van de OfficiŽle Belgische Schaal ter Bepaling van de Invaliditeit (O.B.S.I) waar ook een lijst kinderziekten aan toegevoegd werd. Let wel, de ongeschiktheid moet al bestaan van voor het kind ophield rechtgevend te zijn als student, leerling...

http://www.me-cvs-stichting.nl/jongeren/

 

Sinds april 2000 bestaat er een contactgroep voor jongeren met ME. Deze contactgroep is onderdeel van de ME/CVS-stichting en heeft als naam MEetingpoint.

http://tinyurl.com/ytq4ky

Het psychologische profiel van adolescente meisjes met het chronische vermoeidheids syndroom

http://www.scholieren.com/werkstukken/
19834?type=word

Werkstuk verzorging chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen

http://www.ziezon.nl/uploadedFiles/72.pdf

De verschijnselen van ME/CVS bij jonge patiŽnten komen overeen met die bij volwassenen. Ook bij hen kan de ziekte zowel acuut (meestal na een virusinfectie) als geleidelijk ontstaan. Het laatste schijnt in de groep van 6-9 jaar het meest voor te komen. De getroffen kinderen vertonen dan gedurende langere tijd milde symptomen, zoals een zere keel, hoofd of gewrichtspijn, moeheid en veel behoefte aan slaap.

http://www.simonodil.com/

Website voor chronisch zieke kinderen

http://www.steungroep.nl/archief/populair/bijbl200012.txt

Chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen en adolescenten een overzichtsartikel

http://www.me-cvs-stichting.nl/216

Onderwijsvoorzieningen bij jongeren met cvs

http://www.steungroep.nl/archief/stukken/
Informatieblad_VO.htm

Leerlingen met cvs in het voortgezet onderwijs

http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=2019&printlink=true&highlight=vergelijkend

De verschijnselen van ME/CVS bij kinderen komen overeen met die bij
volwassenen. Maar er zijn ook verschillen: kinderen klagen bijvoorbeeld
meer over hoofd- en keelpijn dan volwassenen. Ook is er verschil tussen
meisjes en jongens. Ook bij kinderen kan de ziekte zowel acuut (na een
virusinfectie) als geleidelijk ontstaan

http://www.lotgenotenfibromyalgie.nl/ME-CVSJ.html

Therapie bij kinderen

http://www.steungroep.nl/archief/stukken/
Informatieblad_VO.htm

Leerlingen met cvs in het voortgezet onderwijs

http://www.ziezon.nl/default.aspx?ID=937

De begeleiding van leerlingen met ME/CVS: De rol van de consulent onderwijs aan zieke leerlingen. Doelgroep: Ambulant begeleiders en consulenten onderwijs aan zieke leerlingen.

 

http://www.ziezon.nl/default.aspx?ID=692

Me/cvs bij kinderen en jongeren

 

http://medischcontact.artsennet.nl/
content/mc/news/1251330190/
AMGATE_6059_138_TICH_R14420788293444/

Gedragstherapie voor chronisch vermoeide adolescenten

http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/
verslag.php?verslagid=19834

Werkstuk Verzorging : Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij kinderen

http://www.umcn.nl/patient/

Jongeren met cvs

http://www.vaakmoe.nl/?Jongeren+met+CVS&lng=nl

De klachten van jongeren met CVS op school kunnen zijn: verlies van vocabulaire, problemen bij het vinden en oproepen van woorden, problemen met het geschreven woord, problemen met spraak (slordig spreken), het omdraaien van woorden, betekenis van woorden in de verkeerde context, het niet kunnen volgen van de uitleg van een leerkracht alsof er een andere taal wordt gesproken, vermoeidheid tijdens het praten, langzaam en zacht praten, problemen met rekenen en/of wiskunde en problemen met de concentratie.

 

http://www.intermobiel.com/

Welkom op de site van Stichting Intermobiel waar bedlegerige en minder mobiele jongeren hun kennis en ervaring kunnen delen

 http://www.ziezon.nl/default.aspx?ID=863

Brochure: "Leerlingen met ME/CVS in het Voortgezet Onderwijs".

 

 

Artikels :

 

Chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen en adolescenten:

Chronische vermoeidheid bij jongeren : B Van Houdenhove

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij jongeren.

Jongeren en cvs

Leerlingen met ME/CVS in het Voortgezet Onderwijs".

Plichten omtrent school gaan

Studenten met een handicap

Verslag van het Internationale Congres "Kinderen met ME" 12 mei 2008 te Brugge

Werkstuk Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij Kinderen