Geachte heer, 

Uw mail bereikte ons in goede orde, waarvoor dank. 

Wij nemen derhalve kennis van uw algemene vraagstelling ivm de opdracht aan een verzekeringsarts.  

Wanneer dit inderdaad een eigen raadsgeneesheer is dan zien wij geen wetgeving om een advies "af te dwingen".  Anderzijds kan ons inziens wel via de Rechtbank een geneesheer-deskundige worden aangevraagd teneinde een advies te geven omtrent lichamelijke schade. 
Mogelijks kan op die manier voortgang worden geboekt in de zaak. 

Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest en steeds ter uwer beschikking, verblijven wij, 


Met voorname hoogachting, 

dienst individuele hulpverlening 


----- Original Message -----


From :
Date : 4/24/2007 11:18:26 AM
To : jur@test-aankoop.be
Subject : Site TA - ledendienst - Een juridische kwestie

Naam

 

Lidnummer

 

Telefoon

 

Email

 

CC

 

Vraagtype

Een juridische kwestie

Vraag

Kan een verzekeringsarts,(arts in de menselijke schade evaluatie) onbeperkt in de tijd zijn/haar besluitvorming

(de kennisgeving van de beslissing van de raadgevende geneesheer ) blijven uitstellen en zo doelbewust de rechtsgang blijven belemmeren,waardoor patiŽnt verstoken blijft van alle juridische hulp,omdat men niet naar de rechtbank kan stappen zolang er geen besluitvorming is door de aangestelde verzekeringsarts?

Attach bijgevoegd ?

Yes