Opmerkelijke bevindingen: vibratietraining

 

http://www.uia.ac.be/u/kine/nbr9.pdf

 

De leden van onze Vereniging voor Kinesiologie publiceren veel, en dat kunnen wij alleen

toejuichen. In die lijst van publicaties is het ene artikel echter al opmerkelijker dan het andere.

We kiezen er voor u telkens één uit, waarvan we dachten dat we u die niet konden onthouden.

Nergens volgen de rages elkaar zo snel op als in de fitnesswereld. Power-yoga, tae-bo, Krav

Maga fitness, aquajogging, electrostimulatie, vibratietraining,… je hebt het allemaal nodig om

gezond te blijven, maar het houdt vooral de economie draaiende.

 

 Wetenschappers hebben moeite om bij te blijven. We zijn blij dat Christophe Delecluse, Machteld Roelants en Sabine Verschueren (KUL) hun bijdrage leverden om het kaf van het koren te helpen scheiden.

 

Wie er nog nooit op gestaan heeft, moet het beslist eens doen, want alles wat loshangt valt

eraf: de trilplaat. Je staat in squadhouding op een plaat die met een frequentie van 35 à 40 Hz op en neer beweegt met een amplitude van 2 à 5 mm. Dit zorgt voor een aanzienlijke EMGactivatie van bijvoorbeeld de kuitspier. De logische onderzoeksvraag die Delecluse en collega’s stelden was of die methode van training de beenspierkracht doet toenemen, en onderzochten dit bij 67 jonge vrouwen. De placebo proefpersonen werden om de tuin geleid met een fopplaat die wel heel veel lawaai maakte, maar niet op en neer ging.

 

De resultaten toonden aan dat na 12 weken trilplaattraining (3x per week) de isometrische en

dynamische spierkracht (kniestrekkers) significant toegenomen was met 16%. Deze toename was te vergelijken met die van een paralelle groep die aan conventionele krachttraining deed.

 

De gefopte placebogroep had een niet-significante krachtwinst van 4% die vermoedelijk te

wijten was aan de squathouding.

 

Dus, de trilplaat blijkt wel degelijk te resulteren in krachtwinst. Wie lui is of er rap vanaf wil zijn, kan zijn tijd in de fitnesszaal dus voortaan ook op de trilplaat besteden. Of de trainingsvorm ook een bijkomende winst kan opleveren voor topatleten moet nog verder onderzocht worden.

Een ander potentieel effect van vibratietraining is het verhogen van de botdensiteit, hetgeen van therapeutische waarde kan zijn bij osteoporose. Tenslotte melden Privé en Dag Allemaal dat de trilplaat ook zorgt voor vrijzetting van het ‘gelukshormoon’, voor spectaculair vermageren natuurlijk, en zelfs verantwoordelijk is voor het onberispelijke uiterlijk van Britney Spears.

 

Meer lezen?

Delecluse C, Roelants M, Verschueren S. ‘Strength increase after whole-body vibration

compared with resistance training’, Med Sci Sports Exerc 35 (June): 1033-1041, 2003.

Persbericht:

http://www.kuleuven.ac.be/nieuws/berichten/2003/pb23_06_03b.htm