Trilplaat heeft positieve effecten op spier en bot

 

http://www.kuleuven.ac.be/nieuws/berichten/2004/pb11_03_2004.htm

 

 

Persbericht

Trilplaattraining bij senioren heeft positieve effecten op spier én bot

Onderzoek Lo & Kinesitherapie, ism faculteit Geneeskunde

Persbericht

Trilplaattraining of ‘Whole Body Vibration’ is een trainingsmethode die in opmars is in de fitness- en gezondheidssector. In juni 2003 toonden onderzoekers van de K.U.Leuven reeds aan dat triltraining bij jonge ongetrainde mensen, effectief tot een toename van de spierkracht leidt. Uit resultaten van een nieuwe studie blijkt nu dat trilplaatoefeningen bij oudere dames niet alleen tot versterking van de spieren leidt, maar ook gunstige effecten heeft op het bot.

De oefeningen worden uitgevoerd op een trillend platform. De trillingen prikkelen bepaalde receptoren in de spieren, met spiersamentrekkingen als gevolg. Dit spierwerk kan leiden tot krachtwinst. Maar trillingen hebben ook effect op het bot. Dieronderzoek toonde reeds aan dat mechanische belasting van het bot aan hoge frequentie, zoals trilling, de botsterkte kan stimuleren. Tot op heden waren er geen studies naar de effecten van triltraining op het bot bij de mens.

Daarom is binnen het departement Kinesiologie van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de K.U.Leuven, in samenwerking met de Afdeling Geriatrie van UZ Gasthuisberg, onderzoek gevoerd naar de effecten van trilplaattraining op het bot, de spierkracht en de houdingscontrole bij een groep vrouwelijke senioren die de menopauze voorbij waren. Aan de studie namen 90 ongetrainde dames deel, van 58 tot 74 jaar. Ze werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep voerde statische en dynamische oefeningen voor de beenspieren uit op een trilplaat (Power Plate®). Een tweede groep volgde 3 maal per week een klassiek krachttrainingsprogramma in de fitnesszaal, en tenslotte was er een controlegroep die geen enkel oefenprogramma volgde.

Uit de resultaten, die zopas verschenen in the Journal of Bone and Mineral Research, blijkt dat 24 weken trilplaattraining een winst opleverde van 16 % in de kracht van de kniespieren. Die winst was ongeveer dezelfde als bij de groep die 24 weken klassieke krachttraining in de fitnesszaal volgde. Bovendien was bij de “trilgroep” de dichtheid van het bot ter hoogte van de heup met 1,5% toegenomen in vergelijking met de fitness- en controlegroep. Tenslotte vertoonden de proefpersonen uit de trilgroep een beter herstel van hun houding tegenover de controlegroep.

Samengevat: de studie toont aan dat trilplaattraining met de Powerplate, bij oudere dames concreet effect heeft op de spierkracht, de botsterkte en de houding. Vooral senioren zijn gebaat met een trainingsvorm die niet alleen de spieren sterker maakt, maar ook het bot positief beïnvloedt. Hierdoor vermindert het risico op vallen en het oplopen van botbreuken. Verder onderzoek zal de effecten nog meer in detail en op langere termijn bestuderen.

Contactpersoon: Sabine Verschueren, departement Kinesiologie, tel. 016/ 32 90 70 of 0476/ 256 888, e-mail: sabine.verschueren@flok.kuleuven.ac.be.