Invloed van trilplaat op spierkracht en botdichtheid

 

http://www.pmc-roosendaal.nl/nieuwsbrief%20januari%202004.htm

 

 

Trilplaattraining of ‘Whole Body Vibration’ is een trainingsmethode die in opmars is in de fitness- en gezondheidssector. In juni 2003 toonden onderzoekers van de K.U.Leuven (België) reeds aan dat triltraining bij jonge ongetrainde mensen, effectief tot een toename van de spierkracht leidt. Uit resultaten van een nieuwe studie blijkt nu dat trilplaatoefeningen bij oudere dames niet alleen tot versterking van de spieren leidt, maar ook gunstige effecten heeft op het bot.

Binnen afdeling fysiotherapie van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Fysiotherapie van de K.U.Leuven, in samenwerking met de afdeling Geriatrie van Universiteitsziekenhuis Gasthuisberg, onderzoek gevoerd naar de effecten van trilplaattraining op het bot, de spierkracht en de houdingscontrole bij een groep vrouwelijke senioren die de menopauze voorbij waren. Aan de studie namen negentig ongetrainde dames van 58 tot 74 jaar deel. Ze werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep voerde statische en dynamische oefeningen voor de beenspieren uit op een trilplaat. Een tweede groep volgde 3 maal per week een klassiek krachttrainingsprogramma in de fitnesszaal, en tenslotte was er een controlegroep die geen enkel oefenprogramma volgde.

Uit de resultaten, die ook zijn verschenen in the Journal of Bone and Mineral Research, blijkt dat 24 weken trilplaattraining een winst opleverde van 16 % in de kracht van de kniespieren. Die winst was ongeveer dezelfde als bij de groep die 24 weken klassieke krachttraining in de fitnesszaal volgde. Bovendien was bij de “trilgroep” de dichtheid van het bot ter hoogte van de heup met 1,5% toegenomen in vergelijking met de fitness- en controlegroep. Tenslotte vertoonden de proefpersonen uit de trilgroep een beter herstel van hun houding tegenover de controlegroep.