Manuele geneeskunde omvat dat deel uit de medische wetenschappen dat zich uitdrukkelijk bezig houdt met het functioneren en behandelen van het gehele bewegingsapparaat en het steunapparaat van de mens met haar afwijkingen.

 

http://www.manuelegeneeskunde.info/

 

Het gehele bewegingsapparaat en steunapparaat omvat de wervelkolom, vanaf het achterhoofd tot aan het stuitje; de schouders armen en handen; bekken, benen en voeten. Ook de schedel moeten we tot dit bewegingsapparaat rekenen, aangezien de schedel invloed heeft op het gehele lichaam en omgekeerd het lichaam invloed heeft op het functioneren van de schedel en haar inhoud. Alle onderdelen van dit bewegingsapparaat worden bij het onderzoek en de behandeling betrokken, omdat ieder deel van dit bewegingsapparaat weer in relatie staat met de andere delen van het lichaam, ze vormen als het ware een gesloten keten met elkaar. Verandert er iets in ÚÚn deel van dit bewegingsapparaat, dan heeft dit direct invloed op de andere delen van het lichaam. Wanneer iemand op het spreekuur komt met pijn in zijn heup, dan is het volkomen onjuist om alleen maar die heup te onderzoeken, omdat zal blijken dat het gehele lichaam daarbij betrokken is en dus ook onderzocht moet worden en soms ook het hele lichaam behandeld moet worden.

Dit wordt aan de hand van een voorbeeld nader uitgelegd.(zie: sportblessures)

In letterlijke zin zou manuele geneeskunde, elke behandelingsvorm kunnen zijn die een therapeut met zijn blote handen kan uitvoeren. In het algemeen blijft het be-hand-len niet beperkt tot de gewrichten, maar ook de spieren, de botten, de zenuwen, huid- en bindweefsels behoren tot het werkterrein van de manueel geneeskundige.

De doelgroep is dus: die mensen, met klachten van het gehele bewegings- en steunapparaat, die daarvoor een oplossing zoeken.

Later zullen we leren, dat hierbij ook de menselijke psyche niet buitengesloten kan worden. (Zie: craniosacraal therapie).

De manuele geneeskunde kent daarvoor meerdere behandelingsvormen die voor deze doelgroep beschikbaar zijn en daarvoor worden toegepast.

MANUELE THERAPIE

dit is de behandeling van het bewegings-apparaat in de strikte zin van het woord. Het mobiliseren en manipuleren van gewrichten die niet goed functioneren, door middel van bepaalde handgrepen ten einde blokkeringen in de gewrichten op te heffen.

CRANIOSACRAAL THERAPIE

de behandeling van de schedel, de wervel-kolom en het heiligbeen (sacrum), door middel van een zachte be´nvloeding van schedel, wervelkolom en heiligbeen, door verschuiving van de bindweefselfasciae.

BINDWEEFSELTHERAPIE.

Het bindweefsel van het lichaam is het grootste orgaan van het lichaam en verbindt alles in het lichaam met elkaar. Via bindweefselplaten (fasciae) in het lichaam, is het hele lichaam te bereiken en te be´nvloeden. De fascie is ook de drager van veel zenuwen, bloed- en lymfevaten waardoor behandeling ervan vaak goede resultaten kan opleveren.

SPIERWEEFSELTHERAPIE.

Het spierweefsel is een ander groot orgaan van het lichaam en is verantwoordelijk voor het bewegen van het lichaam en de onderdelen daarvan. Het meeste spierweefsel is met de handen goed bereikbaar voor de manuele therapie. Spieren reageren direct en sterk op blokkades in gewrichten en zijn bij de behandeling dan ook onverbrekelijk verbonden met de manuele therapie. Naast deze reacties kennen spieren een aantal afwijkingen, zoals verkortingen, verharding, verslapping, functieverlies, aanwezigheid van triggerpoints, enz. die beslist behandeld moeten worden voor het optimaal laten functioneren van het bewegingsstelsel.

MANUELE GENEESKUNDE VOOR KINDEREN.

Het behandelen van kinderen is anders dan het behandelen van volwassenen. Bij kleine kinderen komt veel informatie van de ouders. Het verloop van de zwangerschap en de bevalling evenals de ontwikeling gaan nu ook een rol meespelen. Bij de behandeling is craniosacraal-therapie de voornaamste keuze.

TOEPASSING BIJ DE BEHANDELING VAN SPORTBLESSURES

Een voorbeeld van de toepassing van manuele geneeskunde bij de behandeling van sportblessures word hier vermeld. De integrale toepassing van bovengenoemde therapievormen blijken zeer heilzaam te werken bij de behandeling van sportblessures.

PRAKTIJKINFORMATIE.

Alles wat u wilt weten over de praktijk kunt u in deze rubriek terugvinden. De inhoud spreekt voor zichzelf. Ook het E-mail adres kunt u hier vinden voor het geval u vragen wilt stellen. Suggesties en commentaar zijn altijd welkom.

INDICATIES.

Een lijst van indicaties die met deze manueel geneeskundige technieken behandeld kunnen worden. De lijst is nog niet compleet, maar wordt regelmatig aangevuld.

FILOSOFIE VAN DE MANUELE GENEESKUNDE.

Misschien wilt u iets meer weten over de gedachten en achtergronden van de manuele geneeskunde. Voor veel mensen die alleen maar de hedendaagse (allopathische) geneeskunde hebben meegemaakt, komt het soms onwezenlijk over zoals de manuele geneeskunde bezig is met causale denkpatronen. Alles heeft een oorzaak en deze moeten we trachten op te zoeken en op te lossen. We proberen dus symptomatische behandelingen te vermijden. Een tweede gedachte die u misschien niet gewend bent is het z.g. holistische denkpatroon; (alles is met elkaar verbonden en be´nvloedt elkaar). Bovendien staan spieren en botten niet los van elkaar, maar vormen functionele ketens met elkaar.

DIVERSE ARTIKELEN.

Er verschijnen regelmatig zeer interessante artikelen, die betrekking hebben op het bovenstaande. Soms zijn het buitenlandse artikelen die de moeite waard zijn, soms schrijf ik zelf nog wel eens