Levend bloed analyse en kinesiologie

 

 

http://www.wholisme.nl/stichting/artikelen/levend%20bloed.htm

 

De effecten van kinesiologische balancering zijn onderzocht met behulp van levend bloedanalyse. Daarnaast is de invloed van de omgevingsstraling op levend bloed onderzocht.

Levend bloedanalyse

Levend bloedanalyse is een methode die de proefpersoon nauwelijks be´nvloedt en die uniek is in zijn eenvoud.
Een druppeltje bloed wordt afgenomen uit een vingertop. Dit druppeltje wordt onder een microscoop gebracht en een paar duizend maal vergroot. Met behulp van een videocamera wordt het microscopisch beeld zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. (Zie afbeelding 1).


afbeelding 1: Levend bloed. De witte cel neemt de bolvorm aan, een verdedigingshouding.


Bij een gezond proefpersoon blijft een afgenomen druppeltje bloed onder de microscoop tenminste een aantal uren in leven, zodat het gedurende deze tijd bestudeerd kan worden.
Dit is ÚÚn van de grote voordelen van levend bloedanalyse.

Bij de meeste andere methoden be´nvloedt de methode de proefpersoon, waardoor de metingen be´nvloed worden.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Kirlian-fotografie. Elke opname van b.v. de vingertoppen veroorzaakt een flinke ontlading. Dit is dan ook de oorzaak dat als men b.v. vijf Kirlian-fotoĺs van een proefpersoon achter elkaar neemt, zonder de omstandigheden van de proefpersoon te wijzigen, in deze vijf fotoĺs een verloop te zien is. De onderzoeksmethode be´nvloedt op deze wijze de proefpersoon en daarmee de uitkomsten van het onderzoek. Elke methode be´nvloedt de proefpersoon, maar de mate waarin levend bloedanalyse dit doet, is minimaal.

De enige be´nvloeding van de proefpersoon door levend bloedanalyse treedt op door het afnemen van het druppeltje bloed. Deze "stressfaktor" is na relatief korte tijd uitgewerkt, waarna zonder negatieve interaktie van proefpersoon en methode het levend bloed bestudeerd kan worden.

Wat kan er op afbeelding 1 onderscheiden worden in levend bloed. De talrijke cellen waarvan uitsluitend de omtrek oplicht, zijn de rode bloedlichaampjes. De meest lichte cel met donkere plekken daarin is een wit bloedlichaampje (granulocyt). De donkere plekken zijn uitstulpingen van de kern van het witte bloedlichaampje.

Witte bloedlichaampjes, die een essentiŰle rol hebben in ons afweersysteem, zijn het meest belangrijk voor de navolgende proef. Uit allerlei proeven is namelijk gebleken dat de witte bloedlichaampjes wat betreft vorm en activiteit kunnen veranderen als de proefomstandigheden van de proefpersoon veranderen. 1)

De effecten van kinesiologische balancering op levend bloed.

De vraagstelling voor deze proef is of de effecten van kinesiologie zichtbaar te maken zijn met behulp van levend bloedanalyse.
Levend bloedanalyse is uitgevoerd door Mw. M.P. Smits-Vanhove (Waalre). Zij analyseert levend bloed beroepsmatig in een homeopathische artsenpraktijk. De kinesiologische testen en balancering zijn uitgevoerd door Mw. R. Mulder, die een kinesiologische praktijk heeft in Voorburg. De proefpersoon was verkouden op het moment van de proef, maar voelt zich normaal gesproken gezond.


Afbeelding 2: Levend bloed. De witte cel is veelvormig en actief.

De eerste sub-vraag was of sterk of zwak testen zichtbaar gemaakt kon worden in het bloedbeeld. Dit bleek niet het geval te zijn.

Diagnose

Kinesiologische testen gaven aan dat de volgende meridianen zwak waren: conceptie-vat, blaas, nier, lever, dikke darm en milt. De nier testte het zwakst.

Gedurende de diagnose en tijdens de kinesiologische balancering die daarop volgde, zijn twee witte bloedlichaampjes bestudeerd. EÚn van de witte cellen was inactief en was in de bolvorm. De bolvorm is een rust- of een verdedigingsvorm van de witte bloedlichaampjes. Het andere witte bloedlichaampje was vanaf het begin actief maar had een chondrit. Een chondrit treedt op bij ontstekingsreakties en kenmerkt zich door lange draden die buiten de cel zichtbaar zijn.

Resultaat

Twee Ó drie minuten nadat de kinesiologische balancering was afgerond, waren de volgende veranderingen te constateren in witte bloedlichaampjes.

De celvloeistof van de inactieve witte bloedcel wordt actiever (bruisender) en de witte cel gaat iets uit de bolvorm. Bij de actieve witte cel is het chondrit verdwenen.

Omgevingsstraling

Een tweede vraagstelling naast de vraag of de effecten van kinesiologie zichtbaar te maken zijn, is of deze effecten onafhankelijk van de gebruikelijke omgevingsstraling aantoonbaar zijn. Deze omgevingsstraling is vooral afkomstig van onze huidige technische en technologische toepassingen en werkt verzwakkend op o.a. mensen zoals uit meerdere proeven is gebleken.

Om deze vraagstelling te onderzoeken, was gedurende het deel van de proef dat tot nu toe beschreven is, de verzwakkende werking van de omgevingsstraling met het produkt Benzoliet geneutraliseerd.

Benzoliet bestaat uit zeezout dat met behulp van een pyramide zo is geprogrammeerd dat het de verzwakkende werking (de schadelijkheid) van de omgevingsstraling neutraliseert door het o.a. op de electriciteits-, gas- en watermeter te leggen.

Om na te gaan of het effect van een kinesiologische behandeling ook zichtbaar te maken was in het bloedbeeld zonder neutralisatie van de omgevingsstraling is Benzoliet vervolgens tijdelijk verwijderd.

De verwijdering van Benzoliet veranderde het bloedbeeld als volgt. Het minst actieve witte bloedlichaampje nam weer meer de bolvorm aan en de activiteit van de celvloeistof werd minder. Daarnaast werd de kleur van de witte cellen minder zilverachtig.

Vervolgbehandeling

Mevrouw Mulder heeft vervolgens dezelfde proefpersoon een 13-chakrabehandeling gegeven via de acupressuurpunten. Hierdoor werd de celvloeistof van de witte cel veel actiever en ging deze cel weer uit de bolvorm. (Afbeelding 2)

Kijkend naar andere witte bloedlichaampjes bleken er een aantal actief te zijn en anderen duidelijk minder. Nadat de verzwakkende werking van de omgevingsstraling was geneutraliseerd door Benzoliet te herplaatsen, werden alle witte cellen actief, waarbij de celvloeistof bruisend overkomt en de witte cellen veelvormig worden en zich over het beeld verplaatsen.

Afstand speelt geen rol

Bij de bovenstaande proef is gedurende een kleine twee uur naar ÚÚn en hetzelfde bloeddruppeltje gekeken. De activiteit van de witte bloedlichaampjes veranderde telkens door de kinesiologische behandeling van de proefpersoon of door het al of niet neutraliseren van de omgevingsstraling. Hoewel er geen fysiek contact meer was tussen proefpersoon en bloeddruppeltje, blijft er dus wel een bepaalde vorm van contact. Dit onderbouwt op een schitterende wijze de hypothese dat het deel het geheel vertegenwoordigt, waarbij het geheel het deel kan be´nvloeden omgekeerd. Uit andere proeven is gebleken dat ook als de afstand tussen proefpersoon en bloeddruppeltje groter wordt, dit "energetische" contact blijft bestaan.

Omgevingsstraling en Weerstand

Uit deze proef blijkt dat de ons omringende straling de activiteit van de witte bloedlichaampjes vermindert.
Dit is eveneens gebleken in een aantal andere levend bloedonderzoeken 1). Als de activiteit van de witte bloedcellen vermindert, dan neemt de effectiviteit van ons afweersysteem af.

Dit wordt bevestigd door een ziekteverzuimonderzoek in een bedrijf waar zonder medeweten van de bijna 300 medewerkers van drie bedrijfsonderdelen vanaf juli 1993 de omgevingsstraling is geneutraliseerd met Benzoliet. Sindsdien is het ziekteverzuim in deze drie bedrijfsonderdelen ongeveer 30% lager dan in de overige niet ontstoorde bedrijfsonderdelen met ruim 300 werknemers 2).

Omgevingsstraling is vooral belangrijk in deze maatschappij omdat we er continu aan onderhevig zijn. Het oefent daarom een continu verzwakkende werking op ons uit waardoor onze weerstand, onze constitutie verzwakt. Genezen in een verzwakte constitutie duurt altijd langer en geeft meer complicaties.

Conclusies

De effecten van kinesiologische balancering zijn duidelijk zichtbaar te maken met behulp van levend bloedanalyse. Na balancering worden de witte bloedlichaampjes duidelijk actiever, waardoor de effectiviteit van ons afweersysteem toeneemt.

Verder blijkt uit deze proef dat de ons omringende straling de activiteit van de witte bloedlichaampjes vermindert en dat neutralisatie van de verzwakkende werking van deze omgevingsstraling met Benzoliet de activiteit van de witte cellen verhoogt.

De effecten van de kinesiologische balancering kunnen onafhankelijk van de ons omringende en verzwakkende straling worden aangetoond.

Bas van Woelderen

mei 1997

---

Referenties

1) Woelderen van B.F. (1996) Weerstand en omgeving, Weerstand grotendeels bepaald door omgeving VNT nieuws 9 nr 5.

2) Velden van der P.N.C. (1996) Resultaten van een ziekteverzuimonderzoek bij een Nutsbedrijf over een periode van 30 maanden na plaatsing van Benzoliet. Rapport verkrijgbaar bij Wholisme Energy Services, tel. 0575-566088.