Kinesiologie is een biofeedbacksysteem waarbij de spiertest gebruikt wordt om informatie te verkrijgen over het opsporen en oplossen van blokkades.

http://www.souldance.be/kinesiologie.htm

 


Het is een holistische benadering, die werkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. De toepassingsgebieden zijn dan ook heel ruim, de werkpunten kunnen op elk van die vlakken liggen, maar worden steeds met elkaar in verband gebracht.

De geteste persoon is de autoriteit, de tester is enkel de tolk die de persoon begeleidt om naar de taal van zijn lichaam te leren luisteren en het verhaal dat eronder ligt.
Het uiteindelijk doel is bewustwording, een gevoel van welzijn en gezondheid en de mogelijkheid om zijn potentieel optimaal te benutten. Daardoor kan men de verantwoordelijkheid voor zijn leven beter opnemen.

In kinesiologie ontmoeten Oost en West elkaar. Het is een integratie van de Oosterse concepten van de leer van de meridainen, chakra's en nadi's, en van de Westerse wetenschappen zoals psychologie en neurofysiologie.

Kinesiologie is ontstaan in Amerika in de jaren '60. De chiropractor George Goodheart ontwikkelde de Applied Kinesiology, die enkel toegankelijk is voor medisch geschoolde personen.

John Thie wou de kinesiologie uit de medische sfeer halen en creëerde Touch for Health, dit werd de basis van de Gespecialiseerde Kinesiologie. Hieruit groeiden verschillende takken die elk een ander accent leggen. De gespecialiseerde kinesiologie is uitgegroeid tot een wereldwijd gebruikte methode met gestructureerde opleidingen in verschillende kinesiologietakken, zoals Edu-Kinesiology, Wellness Kinesiology, Hyperton-X, 3-in-1 Concepts. Zeer gespecialiseerde takken zijn Applied Physiology, Leap, Neural Systems Kinesiology, Energetic Kinesiology, Sips, . In veel landen bestaan er reeds erkende diploma's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops op Losse Basis

Langdurige Opleidingen

Workshops op Losse Basis

Gespecialiseerde Kinesiologie
4 jaar

Edu-Kinesiologie
3 jaar

 

 

 

 

Je kan deze workshops volgen op losse basis, volgens eigen interesse en mogelijkheden. Informatie daarover kan je vinden als je in het linkermenu klikt op de verschillende kinesiologietakken.

Je kan op eigen tempo de modules volgen in de takken die jij interessant vindt. We kunnen je raad geven over de volgorde. Je start het beste met Touch for Health.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze opleiding heeft als doel mensen op te leiden om op een professionele manier Gespecialiseerde Kinesiologie te kunnen beoefenen.

Na deze opleiding kan men werken met om het even welke aanmeldingsvraag of –probleem op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, want alles is verbonden met elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze opleiding heeft een meervoudig doel:

-

Brain Gym® oefeningen geven aan kinderen of volwassenen, individueel of in groep

-

aangepaste individuele kinesiologiesessies geven aan kinderen of volwassenen

-

lesgeven in Brain Gym® als erkende Brain Gym instructeur

-

leerkrachten begeleiden die Brain Gym® in de klas gebruiken