Artikel: Reactie van het RIZIV  n.a.v artikel uit hln.be

 

Vrij 9 Jul 2004 09:03:50 +0200

 

 

Chronische- vermoeidheidssyndroom ( CVS ) :

 

Het chronische-vermoeidheidssyndroom blijft een syndroom met al dan niet ernstige, invaliderende vermoeidheid samengaand met een groot aantal somatische en psychische† symptomen . De exacte etiologie van dit syndroom blijft echter tot op heden onbekend , doch in de loop van de laatste jaren worden steeds meer† relevante bevindingen hieromtrent

opgetekend . De bevindingen bij de verschillende onderzoeken oa. immunologische , toxicologische , biologische en andere technische onderzoeken blijven inconsistent .

 

Het blijft een feit dat de informatie uit studies over CVS† met de nodige voorzichtigheid geÔnterpreteerd moet worden wegens de verschillende bias, die in de studies voorkomen, echter zonder afbreuk te doen aan de invaliderende klachten van de CVS-patiŽnten.

 

Het toekennen van een plaats van het chronisch-vermoeidheid-syndroom in de diagnostische classificatiesystemen blijft een punt van discussie. In de International Classification of diseases ( ICD-10 ), gepubliceerd door de WHO,† wordt† het syndroom geclassificeerd onder de neurologische aandoeningen , als '' postviraal vermoeidheidssyndroom / benigne

myalgische encefalomyelitis '' (G93.3). Doch er kan† opgemerkt worden dat in principe dit syndroom ook geclassificeerd kan worden onder de noemer van een psychiatrische aandoening. Bij het nakijken in de DSM-IV -TR ( Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) vindt men het† CVS-beeld terug onder het hoofdstuk '' Undifferentiated Somatoform

Disorder''.

 

Binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV wordt thans de ICD-9 gebruikt als classificeringssysteem (dit betreft interne gegevens) waarbij het ziektebeeld CVS geclassificeerd wordt als ''neurasthenie'' ( 300.5 ). De perceptie van de arts is niet steeds de perceptie van de patiŽnt bij het classificeren van aandoeningen of ziektebeelden .

 

Het is duidelijk dat aan de kwaliteit van de codering van medische aandoeningen dient gesleuteld te worden binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV. De overstap naar het gebruik van de classificering ICD 10 (en de herklassering dus van CVS) werd reeds beslist. De praktische

invoering zal echter pas plaatshebben met de thans lopende herwerking van het elektronisch invaliditeitsdossier.

 

Er dient wel opgemerkt dat de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit , de bevoegde instantie binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV voor erkenning van arbeidsongeschiktheid van een† sociaal verzekerde, geen ziekte kan erkennen. Artikel 100 van de gecoŲrdineerde wet van 14 Juli

1994 refereert nergens naar een lijst van aandoeningen, maar naar het geheel van letsels of functionele stoornissen ,die aanleiding geven tot een vermindering van het verdienvermogen van de sociaal verzekerde . Dit onderzoek naar de arbeidsgeschiktheid van de sociaal verzekerden gebeurt onafhankelijk van de codering van de aandoeningen.

 

Men kan niet ontkennen dat een toename van arbeidsongeschiktheden van personen met CVS wordt vastgesteld.

 

Het RIZIV acht het bovendien niet aanvaardbaar dat private verzekeringsmaatschappijen zich zouden baseren op voormelde elementen om gerechtvaardigde aanvragen te weigeren.

 

 

J. DE COCK

administrateur-generaal

Riziv

tel.: 02/739 7002

fax: 02/739 7005