De Dundee-groep zoekt verder... Hou dit in de gaten!

uit de pdf:

Conclusion
There is, then, a significant body of evidence pointing to vascular dysfunction in the peripheral
circulation of patients with CFS/ME and this is in addition to references of blood-flow abnormalities
within the central nervous system using SPECT imaging.
Despite these data being widely available, the research interest in the illness is fragmented and
this is largely due to problems of nomenclature surrounding CFS, which is a label that includes
heterogeneous groups of patients with divers symptoms. Many patients with CFS/ ME experience
problems when upright but, as has already been made clear, the underlying biology of orthostasis in these patients takes several forms and it is vital that new biological research includes good patient-selection and clinical assessment. Treatment is likely to become more specific and effective if, and when, the biology underlying a particular patient's problem is understood and quantified.

Besluit


Er is een significant hoeveelheid bewijsmateriaal dat wijst in de richting van vasculaire dysfunctie in de perifere circulatie [bloedsomloop] van patiŽnten met CVS/ME en dit is naast aanwijzingen van
abnormaliteiten in de bloedstroom binnen het centrale zenuwstelsel zoals te zien wanneer men SPECT
beeldvorming gebruikt.

Ondanks het feit dat deze gegevens wijd beschikbaar zijn, is de interesse voor onderzoek in de ziekte gefragmenteerd en dit is grotendeels toe te schrijven aan problemen van nomenclatuur aangaande CVS/ME, dat een etiket is dat heterogene groep patiŽnten met diverse symptomen omvat

 

Vele patiŽnten met CVS/ME ervaren problemen wanneer ze rechtop staan maar zoals reeds duidelijk is
gemaakt, neemt de onderliggende biologie van orthostase in deze patiŽnten verscheidene vormen aan
en het is van essentieel belang dat nieuw biologische onderzoek een goede patient-selectie en klinische
beoordeling omvat. De behandeling zal waarschijnlijk specifieker en efficiŽnt worden als, en wanneer, de biologie van het onderliggende probleem van een bepaalde patient wordt begrepen en gekwantificeerd.