Levend bloed analyse

 

http://www.anodos.be/lba.html

 

LEVEND BLOED ANALYSE

De voordelen van de levend-bloed-analyse:

De levend-bloed-analyse vormt een interessante aanvulling op de klassieke bloedanalyse.

Via een kleine vingerprik wordt een druppel bloed op een dekglaasje aangebracht en onder de microscoop gelegd.

 

De moderne donkerveldmicroscoop geeft een vergroting van 1200x en via de camera 3000x.

Zo is het mogelijk om niet alleen de verschillende bloedbestanddelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zoals de rode en de witte bloedcellen, fibrinedraden en afvalstoffen.

Men kan ook nauwkeurig de activiteit van de witte bloedcellen, de vorm van de rode bloedcellen, de aanwezigheid van andere partikels, eiwitstoringen en vrije radicaalactiviteit waarnemen.

Het is een middel om vooral de activiteit en dus de kwaliteit van het bloed in zijn levende toestand te bestuderen.

Het is verbazend te zien hoeveel storingen vaststelbaar zijn bij mensen die welbepaalde klachten hebben maar bij een normaal bloedonderzoek weinig of geen (kwantitatieve) afwijkingen vertonen.

Ook worden fouten vastgesteld, die indien niet gecorrigeerd, kunnen leiden tot ernstige aandoeningen die vaak pas klachten geven als het al zeer laat is!

Daarom geeft de levend-bloed-analyse een goed beeld van de biologische dynamiek van een persoon op En bepaald tijdstip.

Deze informatie is van nut bij het inzetten van een welbepaalde therapie of de evaluatie ervan.

Extra-informatie kunnen we nog bekomen door het gebruik van de fasecontrast condensor.

Praktisch gezien kunnen we volgende elementen meestal nakijken:

 1. Bloeddoorstroming
 2. Afweervermogen tegen ziekten en infecties
 3. Kristallen (ballaststoffen)
 4. Schimmelneiging - virulente micro-organismen
 5. Orgaanbelasting:
  • maag
  • pancreas
  • lever-galblaas
  • nieren-blaas
  • schildklier
 6. Verouderingstendens, vrije radicalenschade
 7. Verzuring, inwendige milieuverstoring
 8. Vitaliteitparameters (na 24 uur)
 9. Tendens tot allergie of tot chronische ontsteking

PRAKTISCH

 

 Kostprijs

 40 euro

 Duur

 maximum 1 uur

De therapeut van ons centrum die het onderzoek doet is
SASKIA VAN DE VELDE.

Na het onderzoek kan voor een persoonlijke interpretatie advies ingewonnen worden bij een daartoe bevoegd arts.