Alternatieve geneeskundige technieken

http://users.skynet.be/bk228000/overigetherapie.htm#terug

http://users.skynet.be/bk228000/alfa4.htm

terug

Alexander techniek

Auriculotherapie

Biofeedback

Bioritmiek

Celtherapie

Chelatietherapie

Edelsteentherapie

Feldenkrais

Hydrotherapie

Kirlianfotografie

Meditatie

Neuraaltherapie

Iridologogie

Kleurentherapie

Ozontherapie

Qigong

Sjamanisme

Soefigeneeswijze

Tai chi

Touch for health

Visualisatietherapie

Voetreflex

 

  

Alexander techniek F. M. Alexander beweerde dat de energie door de ruggegraat naar boven moet stromen, zodat alle beweging uit het hoofd kan komen. Een denkbeeldige haak trekt de ruggegraat in een enigszins gebogen verticale lijn. Het is een methode die systematisch veranderingen in de lichaamshouding bewerkstelligt. Via oefeningen worden alle spieren opnieuw geconditioneerd. Hierdoor wordt een toestand van lichamelijk en geestelijk welzijn bereikt. Terug

 

Auriculotherapie of oor-acupunctuur is een methode die door prikkeling van bepaalde delen van het oor reflexen opwekt in andere delen van het lichaam. Hierdoor kunnen bepaalde aandoeningen gunstig worden beinvloed. Terug

 Biofeedback of 'terugkoppeling' is een manier om bepaalde lichaamsfuncties te beheersen door middel van terugkoppelingsmechanismen. Door middel van instrumenten worden de lichaamssignalen vertaalt in lichtflitsen, tonen, beweging van een naald enz. De therapie is gebaseerd op het feit dat een probleem veroorzaakt wordt door een lichaamsactiviteit. Door zijn eigen lichaamsactiviteit te herkennen, kan de patient deze processen beheersen. Terug

 Bioritmiek of periodenleer is een stroming waarvan de beoefenaars ervan uitgaan dat alle lichamelijke en geestelijke prestaties beÔnvloed worden door drie ritmisch verlopende processen. Het lichaamsritme heeft een cyclus van 23 dagen. Het gevoelsritme 28 dagen en het intelligentieritme 33 dagen. Op grond van een ritmogram worden de kritieke dagen berekend. Terug

 Celtherapie is een inbreng van 'cellen in een fysiologische oplossing' door injectie in de spieren. Voor elke patient wordt de celcombinatie individueel samengesteld. De jeugdige cellen dragen hun activiteit over op de oudere cellen. Terug

 Chelatietherapie therapie tegen arteriosclerose. Via een infuus wordt EDTA in de bloedbaan gebracht. Deze stof breekt de kalkaanslag in de aderen af. Terug

 Edelsteentherapie De verschillende edelstenen weerspiegelen de oerpatronen van de planeten-energieŽn. Edelstenen, die zijn samengesteld uit verschillende stoffen, versterken de trilling die hen het meest aanspreekt. De krachten van edelstenen worden herkend op basis van die trilling en hebben hun werking op verschillende ziektepatronen. Terug

 Feldenkrais stelde dat de mens leeft met een zeer beperkt mensbeeld. De functies van gewaarworden, voelen, denken en bewegen beÔnvloeden elkaar. Het versterken van de ene functie, verbetert de andere functies. Vanuit deze vastellingen werd door Feldenkrais een praktische methode ontwikkeld die op de lichamelijke en geestelijke aspecten van de mens invloed heeft. Zijn oefeningen hebben betrekking op lichaamshoudingen, waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht. Terug

 Hydrotherapie De werking van water als therapievorm. Al het etherische werkt in de eerste plaats in op de waterhuishouding van de mens (Steiner) Deze therapieŽn komen voor onder de vorm van baden, kompressen, wikkels darmbaden enz. Terug

 Kirlianfotografie of aurafotografie is het fotograferen van de uitstraling van levende wezens. Deze methode is een vorm van verifieeerbare diagnostiek. Afwijkingen in de aura, geven een aanwijzing van afwijkingen in de mens. Acupunctuurpunten verschijnen als energiepunten op de huid. Terug

 Meditatie technieken om een energetisch evenwicht in de lichamen te bereiken. Vooral bekend via Yoga-oefeningen. Terug

 Neuraaltherapie is een behandeling die bestaat uit het injecteren van procaÔne of aanverwante stoffen op bepaalde plaatsen in het lichaam. De gebroeders Huneke zijn de grondleggers van deze therapie. De behandeling werkt in op het neuro-vegetatieve systeem, en is een totaal-therapie. Terug

 Iridologogie is een vorm van diagnostiek die stoornissen herkent via abnormale vlekken en afwijkingen in het regenboogvlies van het oog. Deze vorm van onderzoek wordt ook in de reguliere geneeskunde aanzien als een belangrijke bron van informatie over ziektebeelden in het lichaam. Terug

 Kleurentherapie is een behandelingsvorm waarbij men kleuren toepast om bepaalde ziekten en ongemakken te genezen. Kleuren worden in verband gebracht met planeten, sterrenbeelden en trillingsniveau's. Therapeutisch worden kleuren gebruikt om bepaalde krachten te versterken of af te zwakken. Terug

 Ozontherapie Ozon werkt in op de celademhaling en is in zuivere vorm giftig en bacteriedodend. De therapieŽn werken via ozonapparaten, met een ozon-zuurstofmengsel of via directe injectie. Terug

 Qigong Chinees systeem op basis van bewegingsoefeningen en concentratie. Mobiliseert en harmoniseert de levensenergie. Intensieve beoefening ontwikkelt de paranormale gaven. Terug

 Sjamanisme is de oervorm van alle religies De in het Westen gebruikte vorm is van oorsprong Siberisch. De sjamaan is de bewaker van de balans tusen natuur en mens. Hij staat in contact met de bovennatuurlijke wereld. Het sjamanisme is erop gericht om zich te leren openstellen voor de aarde, de zon, de sterren, en de stenen om ons heen. Voorbeelden van sjamanisme zijn, de zweethut, het medicijnwiel, totemdans, wedergeboorte, enz... Terug

 Soefigeneeswijze is een geneeskracht die berust op geloof in de genezing (hypnose en suggestie) en op de ontwikkeling van de adem. Hierdoor vergroot men zijn levensenergie en kan men magnetisme opladen. De adem wordt gericht op het zieke lichaamsdeel en veroorzaakt genezing. Terug

 Tai chi chuan is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst ter bevordering van de gezondheid en een lang leven. Ze bevat een reeks rustige, harmonieuze ineenvloeiende bewegingen en houdingen. Hierbij is actieve ontspanning nodig om de innerlijke energie te ontwikklen en eenheid van lichaam en geest te bewerkstellingen. Het is een 'innerlijke stijl' uit de Chinese gevechtskunst. Wordt ook 'schaduwboksen' genoemd. Terug

 Touch for health of toegepaste kinesiologie is een uit amerika afkomstig systeem systeem om afwijkingen van de gezondheid te diagnostiseren en te behandelen. De grondgedachte is dat bepaalde spieren relaties hebben met bepaalde organen en meriodianen. Verbetering van de toestand van de spier herstelt de energiedoorstroming in de bijhorende meridiaan. De toestand van de spieren levert informatie over de energiehuishouding in de verschillende gebieden van het lichaam. Terug

 Visualisatietherapie is het gebruiken van de kracht van de verbeelding om uw gezondheid te herstellen. Ziekten zoals bv kanker hebben veel te maken met de persoonlijkstructuur. Gevoelens worden opgekropt en kanker wordt veelal vooraf gegaan door een gebeurtenis die de persoon enorm onder druk zette. De door Carl Simonton ontwikkelde methode berust op ontspanning van de spieren en concentratie op de ademhaling. Terug

 Voetreflex is een eenvoudige en efficiente, natuurlijke therapie. De basisidee is dat het hele lichaam wordt weerspiegeld in de voet. Elk orgaan en elk lichaamsdeel is door energiestromen met een bepaalde plaats (reflexgebied) op de voet verbonden. De toestand van de voet (pijnlijk, hard, ...) geeft aanwijzingen over de toestand elders in het lichaam. Door de reflexgebieden op de voeten te masseren kunnen we ook de energie in de ermee verbonden lichaamsdelen stimuleren. Terug