Rapport Gibson-Inquiry verschenen:

http://www.hetalternatief.org/Aktueel2006.htm#rubriek245

 

 

in de nabije toekomst minstens evenveel

aan biomedisch onderzoek besteden

als nu aan biopsychosociaal onderzoek besteed wordt.

 

 

In Engeland heeft het afgelopen jaar onder leiding van de parlementariŽr Ian Gibson een onderzoek plaatsgevonden naar de gang van zaken rond ME/CVS.

Voor dit onderzoek hebben vijf mondelinge hoorzittingen plaatsgevonden.

Voor een eerdere rubriek over dit onderwerp: klik hier.

 

Zojuist is het eindrapport van de Gibson-kommissie verschenen.

Voor het volledige rapport klik hier, voor het persbericht klik hier.

 

 

 

Enkele belangrijke konklusies van het onderzoek zijn:

 • Te lang is de stem van de patiŽnt genegeerd in het debat over M.E./CVS.
 • De onderzoekskommissie was erg geÔnteresseerd in niet-Engels weten-schappelijk onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. Ook vraagt men zich af waarom dit "bewijs" in Engeland genegeerd wordt! Het argument dat dit onderzoek (meer dan 4.000 studies, FT) niet peer-reviewed is, is onjuist.
 • De kommissie is bezorgd over de nauwe verwevenheid en mogelijke belangenvermenging van mensen die optreden als adviseur van (partikuliere) verzekeraars (m.n. UNUMProvident) ťn als belanghebbend ambtenaar.
 • De kommissie vraagt zich af waarom er geen epidemiologische gegevens worden verzameld, zeker omdat hierover nog zo weinig bekend is.
 • PatiŽnten noemen zichzelf M.E.-patiŽnten en beschouwen CVS als een naam/"aandoening" die door psychologen en psychiaters is bedacht.
 • PatiŽntenverenigingen zijn boos en gefrusteerd over het feit dat de "biopsychociale school" de ziekte volledig gemarginaliseerd heeft. 
 • Het is, volgens de kommissie, nog onduidelijk of CVS/M.E. ťťn ziekte is, met "lichte" tot "zware" gevallen, of twee verschillende ziekten zijn.
 • De Oxford-kriteria  (kriteria met een psychologische insteek, opgesteld door de biopsychosociale school onder leiding van prof. Simon Wessely) is erg vaag en legt grote nadruk op vermoeidheid, in plaats van op de talloze andere symptomen van M.E./CVS. Daardoor is de kennis die in Engeland in onderzoek vergaard is over M.E./CVS, wellicht vertroebeld.
 • Twee komissieleden waren zeer duidelijk over de NICE richtlijnen die onlangs gepresenteerd zijn als het "behandelingsprotokol voor M.E./CVS"

Des Tuner (kommissielid): "niet geschikt voor mens noch beest" en

Ian Gibson (voorzitter): "waardeloos".

 

De belangrijkste aanbevelingen die uit dit onderzoek voortvloeien:

 • De kommissie vraagt de overheid er op toe te zien dat de nadruk op het "biopsychosociale model" in de toekomst gekorrigeerd wordt en meer aandacht besteed wordt aan het "biomedische model" voor M.E./CVS.
 • De overheid besteedt momenteel 8,5 miljoen pond !! aan behandelingscentra (gebaseerd op het biopsychosociale model, FT). Er zou minstens evenveel geld besteed moeten worden aan biomedisch onderzoek.
 • Een onafhankelijk medisch/wetenschappelijk kommitee (bestaande uit virologen, immunologen, biomedici etc.) moeten de relevantie van reeds uitgevoerd internationaal wetenschappelijk onderzoek gaan beoordelen.
 • De Engelse overheid moet de voortrekkersrol spelen in wetenschappelijk onderzoek naar lichamelijke afwijkingen die bij M.E./CVS een rol spelen.
 • Er moet onderzoek gedaan worden naar de post-virale oorzaak van M.E./ CVS en de mogelijke rol die verschillende infekties hierbij kunnen spelen.
 • Zolang de oorzaak onbekend is, moeten de huidige "therapieŽn" (CBT, GET, pacing) beschouwd worden als puur "symptomatisch" en gericht op "het omgaan met de ziekte" (dus niet als therapie om te genezen, FT).
 • Een patiŽnt moet goed/volledig geÔnformeerd worden over de "behandel-opties" (gedragstherapie/CGT, oefentherapie/GET en pacing, FT) en de konsekwenties van die "therapieŽn". PatiŽnten moeten zelf mogen kiezen.