Men spreekt pas van CVS wanneer de chronische vermoeidheid geen aanwijsbare oorzaak heeft

http://www.parnassia.nl/publiek/uw_vraag/Ik_zoek_hulp/Informatie_over_ziektebeelden;mode/view/ziektebeeld/9

 
Wat is Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Chronische vermoeidheid is in de geneeskunde een veelgehoorde klacht. Zo'n twee procent van de bevolking zou ermee te kampen hebben. Bij het merendeel van deze mensen wordt de vermoeidheid veroorzaakt door psychiatrische aandoeningen zoals depressies of angststoornissen, door organische problemen of door een combinatie van psychologische,
lichamelijke en sociale factoren.

Men spreekt pas van CVS wanneer de chronische vermoeidheid geen aanwijsbare oorzaak heeft. Dat zou impliceren dat de diagnose alleen maar door uitsluiting kan worden gesteld. Veel ziektebeelden hebben inderdaad chronische vermoeidheid als één van de symptomen. Sinds 1994 bestaat er evenwel een consensus die de criteria voor CVS zo ondubbelzinnig mogelijk vastlegt.

Het hoofdcriterium is een klinisch vastgestelde, onverklaarbare, voortdurende of steeds weerkerende vermoeidheid die zes maanden of langer duurt. De vermoeidheid is op een bepaald moment begonnen en was dus niet levenslang aanwezig. Ze is niet het gevolg van grote inspanningen en verdwijnt of vermindert niet door te rusten. Deze vermoeidheid veroorzaakt een ernstige achteruitgang van de lichamelijke en geestelijke prestaties, en heeft daardoor een grote weerslag op het
professionele, familiale en sociale leven.

Naast extreme vermoeidheid zien we soms storingen in het zenuwstelsel, concentratieproblemen en geheugenstoornissen optreden.

De klachten zijn niet bij iedereen even ernstig. De aandoening wordt ook wel post-viraal vermoeidheidssyndroom, chronic fatigue and immune dysfunction syndrome of ME genoemd.
 
 
Hoe herken ik Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

 
De symptomen zijn


. extreme uitputtingsverschijnselen, lichamelijk zowel als geestelijk
. lange herstelperiode na geestelijke of lichamelijke inspanning
. constante, zeurende spierpijn
. heftige spierkrampen.
. gevoeligheid voor kou en weersveranderingen
. een slechte temperatuurregulatie (nachtzweten)
. wisselende bloeddruk
. maag- en darmstoornissen
. plotselinge duizeligheid en misselijkheid na lichamelijke inspanning
. vaak urineren
. hoofdpijn, druk op het hoofd of een licht gevoel in het hoofd
. emotionele labiliteit
. slaapstoornissen
. onhandigheid (dingen laten vallen)
. moeite met schrijven en praten
. wazig zien
. overgevoeligheid voor geluid, licht en geuren.

Het is niet bekend waardoor CVS wordt veroorzaakt. Er bestaan echter wel verschillende theorieën over. Sommige onderzoekers denken dat de oorzaken van CVS op het psychische vlak gezocht moeten worden. Tegen
deze opvatting komt steeds meer verzet. Het onderscheid tussen CVS enerzijds en overspannenheid of depressie anderzijds is niet altijd even duidelijk, maar dat betekent niet dat mensen met CVS altijd overspannen of depressief zijn.

Op de afdeling Somatiek & GGZ van Parnassia wordt in groepsverband gewerkt aan het verbeteren van de energiebalans, waardoor vergroting van de actieradius en vermindering van de invaliditeit ontstaat.