Studenten met een handicap
http://www.vub.ac.be/studeren/handicap.html
 
Handicap?
In een handicap-creatie model wordt een handicap gezien als een interactie tussen de persoonskenmerken en de omgevingsfactoren. Deze visie van Fougeyrollas inspireert de Wereldgezondheidsorganisatie, onze Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten en ook ons als onderwijsinstelling als we praten over handicap en personen met een handicap.
In het handicap-creatiemodel spreekt men niet meer van handicap, maar van de handicapsituatie. Dit is dan een situatie waarin de vervulling van levensgewoonten van een persoon met een beperking wordt belemmerd. Een handicap ontstaat dus door de interactie van twee soorten factoren : de persoonsfactoren en de omgevingsfactoren. Als het resultaat van de interactie de persoon met een beperking belemmert in het uitoefenen van een levensgewoonte dan ontstaat de handicapsituatie. Volgens dit model is handicap situationeel en interactioneel. Dit betekent dat handicap een dynamisch concept wordt. Een persoon met een beperking is niet altijd en in elke situatie een persoon met een handicap. Verandering is dus mogelijk!
Onderwijs is een belangrijke levensgewoonte en de VUB is een onderwijsomgeving die graag zoveel mogelijk aangepast is aan mogelijke beperkingen van studenten, zodat studenten zich zo weinig mogelijk in een handicapsituatie bevinden... maar enkel studenten die functioneel beperkt zijn bij het studeren, maar waarbij de omgeving voldoende is aangepast ...
De Raad van Bestuur van de VUB definieert een student met een handicap als volgt : "Een student met een handicap is een student met een visuele, auditieve, motorische of andere handicap. Daarnaast kan het eveneens gaan om een ziekte van chronisch invaliderende aard of om een psychische aandoening. De aandoening of de handicap kan hierbij van onomkeerbare, tijdelijke of periodieke aard zijn."
Handicap en Studie!
Aan de VUB staat de eenheid "Handicap en Studie" specifiek in om hindernissen of vragen die een handicap of functiebeperking oproepen bij het student zijn te bespreken en een oplossing te vinden samen met student, docent en eventuele andere betrokkenen.
In de voorbije jaren hebben wij vanuit een gelijke kansen idee steeds getracht studenten met een handicap een volwaardig en inclusief bestaan aan onze universiteit te geven. Dit zowel op het academische vlak (colleges volgen, taken maken, studeren en examens doen), als op het sociale vlak (huisvesting, speciale onderwijsleermiddelen, vrije tijd). Ook voor een gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van studeren met een handicap en de persoonlijke betekenis hiervan kan de student bij deze dienst terecht. Vaak gaan we op zoek naar redelijke aanpassingen voor de specifieke student die het studeren haalbaar maken en aanvaardbaar blijven voor de docent. Ons doel is steeds om de student zo zelfstandig mogelijk te laten genieten van het student zijn in al zijn facetten. Onze functie beperkt zich daarom eerder tot ondersteunende zorgcoŲrdinator. Op die manier heeft de student een toegankelijk aanspreekpunt om problemen (lees uitdagingen!) allerhande snel en efficiŽnt aan te pakken.
Hieronder een opsomming van handicaps ter illustratie van de diversiteit van onze doelgroep. In de loop der jaren hebben wij jongeren begeleid met volgende handicaps : slechtziendheid, doofheid, dyslexie, depressie, chronisch vermoeidheidssyndroom, autisme, dwerggroei, neuromotorische dysfuncties, lymfeklierkanker, verlamming van de onderste ledematen, spasticiteit, multiple sclerose, dysorthografie, bipolaire stoornis, hypoglycemie, dyscalculie, ziekte van Chron, chronische pijnstoornis, diabetes, Ö
Samen proberen wij ervoor te zorgen dat een student op de best mogelijke manier zijn of haar studies kan doorlopen en afmaken.
Naast onze begeleidende activiteiten, wordt er ook onderzoek verricht naar studeren in een handicapsituatie. Hier vind je er meer over.
Vrije Universiteit Brussel,
dienst "Handicap en Studie",
dhr. Joeri Van den Brande,
Pleinlaan 2, gebouw Y,
1050 Brussel,
tel 02/6292318,
fax 02/6293628
email: jvdbrand@vub.ac.be
Wil je weten waar er op de VUB toegankelijke sanitaire voorzieningen zijn, klik dan hier.
Boeiende, internationale links over studeren met een handicap in het hoger onderwijs:
Handicap en Studie in Nederland: http://www.handicap-studie.nl
SKILL in het Verenigd Koninkrijk: http://www.skill.org.uk
AHEAD in de Verenigde Staten: http://www.ahead.org
Praktische info rond handicap en onderwijs voor onderwijzend personeel: http://www.washington.edu/doit/Faculty/
Boeiend leesmateriaal:
Eindrapport MinistriŽle stuurgroep "Studeren met een handicap of chronische ziekte in het tertiair onderwijs", juni 2001. (PDF)
Flyer Handicap & Studie
Een goede en leesbare (!) gids voor studenten met dyslexie over studeren in
het hoger onderwijs "Understanding Dyslexia : An Introduction for Dyslexic
Students in Higher Education".

laatst aangepast op: woensdag, 2 oktober 2002, verantwoordelijke inhoud: Joeri Van den Brande