Jongeren en cvs

 

http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=2&keyword=Jongeren+en+CVS&alle=true&submit=Zoeken

 

HET CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM
 EEN STUDIE NAAR DE ATTRIBUTIES VAN CVS-PATIENTEN

 

 

Het verband tussen gepercipieerde ouderlijke sensitiviteit en
 overactieve levensstijl bij het chronische vermoeidheidssyndroom.

 

 

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij jongeren:
 Empirisch onderzoek naar Empathische Accuraatheid

 

 

Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Tewerkstelling:
 een exploratief onderzoek

 

GEZINSFUNCTIONEREN EN PSYCHOSOMATIEK
 Literatuurstudie en empirisch onderzoek over de relatie tussen
 chronische vermoeidheid / fibromyalgie en het gezinsfunctioneren

 

Chronisch vermoeidheidssyndroom en het internet: een vruchtbaar duo?
 Een explorerend onderzoek.

 

 

Rolverlies en identiteitsopbouw bij CVS-patienten

 

Ooooh, ik ben zo moe!  

 

 

Kinderen en jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom:
 ook een verpleegkundige verantwoordelijkheid

 

Onderzoek naar de vitamine D-status in een vrouwelijke populatie
 van patienten met CVS, fibromyalgie en spasmofilie

 

HET CHRONISCHE VERMOEIDHEIDSSYNDROOM BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN
 Literatuuroverzicht en follow-up studie

 

 

CVS bij kinderen en adolescenten: het topje van de ijsberg.   

 

 

Jongeren en CVS

 

Voeding en adolescente CVS-patienten

 

Myalgische Encephalomyelitis  

 

 

Persoonskenmerken van adolescenten met het
 chronische vermoeidheidssyndroom:
 Een exploratief onderzoek  

 

 

Steeds meer tieners chronisch moe.

 

 

FIT onderzoek bij jongeren met CVS    

ME/CVS BIJ KINDEREN EN JONGEREN

 

Chronische vermoeidheid bij jongeren

 

De effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie bij jongeren met
 het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

 

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met CVS in de praktijk

Somatische en psychosociale factoren bij jongeren met CVS

Chronisch vermoeidheidssyndroom bij jongeren

Chronisch vermoeidheidssyndroom.
 Greetje Boelen (30), moeder van Lieven (7) en Heleen (5):
 "Heleen stond op en was al terug moe "

 

ME-CVS
 STUDENTEN MET ME/CVS
 Informatie voor alle mensen die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool

 

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bij jongeren

 

Te moe voor Donald Duck

 

Het volgende is door Sanne voor haar school geschreven    

 

Altijd moe en toch naar school
 ME/CVS-patienten willen betere begeleiding in voortgezet onderwijs

Het chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen en jongeren
 Informatie voor ouders en leerkrachten

 

Chronisch-vermoeidheids-syndroom bij jongeren

Chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen en adolescenten:
 een overzichtsartikel [1]

 

Brochure: Kinderen en ME
 KINDEREN EN ME: Informatie en tips voor ouders en hulpverleners