Symposium 05/02/2004 patiŽnten vereniging Waas en DenderToen kwam Marc Van Impe aan het woord.


Hij had het vooral over zijn jarenlang gevecht met de verzekeringen en het feit dat de verzekeringsinstellingen CVS nog steeds onder de noemer "psychisch" zetten en zo niet tot uitbetaling (van bvb gewaarborgd inkomen) over gaan.

Hij vertelde ook dat er onlangs toegevingen zijn gedaan over het feit dat bij het onderzoek van Wessely  lCD-nummers verwisseld zijn en dat het onderzoek naar CVS en het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT) eigenlijk niet bij CVS-patiŽnten gebeurde, maar wel bij psychiatrische patiŽnten met depressie...!!!

Via het CVS-platform werden verschillende ministers aangesproken over de CVS-problematiek, met als enige resultaat de referentiecentra, waar ook weer aan CGT gedaan wordt en vooral de psychische kant belicht wordt.

Verzekeringsmaatschappijen keren hun kar en gaan geld steken in ME-verenigingen om ze naar hun hand te zetten. CGT-onderzoek wordt gesponsord (Nijmegen, Sainsbury-Trust UK, etc...). En de procedures blijven eindeloos en slopend. Expertises worden onwetenschappelijk uitgevoerd. De patiŽnt is het slachtoffer.

Als oplossingen voor deze gang van zaken moet er verzet komen vanuit de verenigingen. Een publiek debat moet gevoerd worden. Marc Van Impe stelt voor een petitie te organiseren waarin een faire behandeling van de CVS patiŽnten gevraagd wordt, zowel wat de referentiecentra betreft, als wat de verzekeringsmaatschappijen betreft :

"Wij vragen de oprichting van ECHTE referentiecentra voor het onderzoek naar de behandeling en de oorzaak van het Chronisch Vermoeidheids Syndroom, wij eisen maatregelen TEGEN de discriminatie van CVS-patiŽnten door de publieke en private verzekeringsmaatschappijen en willen de instelling van een AUDIT naar de besteding van de gelden die ter beschikking werden gesteld van de bestaande referentiecentra zoals opgezet door de federale regering.

Deze petitie zal dan voorgelegd worden aan de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het VLAAMS PARLEMENT'